Hopp til hovedinnhold
Stipendiat og lege Maren Hylen Ranhoff. Foto: SNLA


Maren Hylen Ranhoff (29) forsker på prehospital håndtering av hjerneslag

Hylen Ranhoff er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø, og hadde turnus i Drammen. Hun har også arbeidet som ambulansearbeider ved UNN-HF stasjon på Nordkjosbotn, og også andre steder i Nord Troms.

Fra Ambulanseforum nr 1. 2013. Tekst: Live Oftedahl

Fra tidligere har hun mellomfag i statsvitenskap, og enkeltemner i global helse.

– Jeg har også arbeidet som legestudent med lisens ved Haydom Lutheran Hospital i Tanzania i fem måneder våren 2009, og vært med på et studentdoktorprosjekt i townshipene (slummen) i Cape Town Sør-Afrika.

Hva forsker du på?

Hjerneslagsdiagnostisering og behandling i prehospitalfasen. Vi ønsker å utvikle en prehospital slagdiagnostikk/behandling ved hjelp av mobil CT-diagnostikk, for ambulanse/luftambulansetjenesten og å utdanne anestesileger i hjerneslagsdiagnostikk.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.