Hopp til hovedinnhold
AMK Førde. Illustrasjonsfoto: Live Oftedahl


Forskningsrådet støtter AMK-simulator prosjektet med flere millioner kroner

«Simulatoren skal ved bruk av kunstig intelligens trene operatører i nødsentraler og legevakt til å bli bedre kvalifisert til å håndtere livskritiske samtaler.»

Et samarbeid mellom en rekke aktører innen akuttmedisin skal ved bruk av kunstig intelligens trene operatører i norske nødsentraler og legevakter sier Thomas Werner Lindner, prosjekteier og leder for Regionalt Akuttmedisinsk kompetansesenter (RAKOS) til Norwegian Smart Care Cluster.

– Vi har satt sammen et fantastisk tverrfaglig utviklingsteam med helsefaglig kompetanse. Dette har vi kombinert med dyktige folk, som har solid erfaring med softvareutvikling, til å utvikle en treningssimulator.

Simulatoren skal ved bruk av kunstig intelligens trene operatører i nødsentraler og legevakt til å bli bedre kvalifisert til å håndtere livskritiske samtaler, sier Thomas Werner Lindner.

Tverrfaglig samarbeid

I tillegg til RAKOS, deltar Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM), SAFER i Stavanger, AMK i prehospital klinikk (PHK) på SUS, samt det Stavanger-baserte teknologiselskapet Headroom LifeScience AS i det privat-offentlige samarbeidet.

Prosjektets formål er å utvikle en høyrealistisk treningssimulator der operatørene får forberede seg på å få erfaring til å håndtere alle tenkelige operative situasjoner. I dag mangler det et avansert trenings - og øvelsesverktøy for medarbeidere i AMK-ene i Norge.

Simulatoren er en én til én treningssimulator hvor helsepersonell interagerer med virtuelle innringere/pasienter utviklet ved hjelp av kunstig kognitiv intelligens. Det vil si at man gjennomfører simulatortrening i det faktiske arbeidsmiljøet.

Spleiselag

Prosjektet har hittil fått tildelt utviklingsmidler fra Helse Vests innovasjonsprogram, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Forskningsrådet har nylig besluttet å gi støtte til prosjektet i fire år med flere millioner kroner.

AMK i Stavanger er stolt over å være en av bidragsyterne i utviklingen av simulatoren. De ser frem til å få et simuleringsverktøy som vil gi operatørene verdifull hjelp med et "hands on" treningsprogram til opplæring, resertifisering og egentrening.

AMK i Stavanger har ansvar for ca. 300.000 innbygger, det er å regne som en stor AMK i norsk målestokk.

Les hele saken hos Norwegian Smart Care Cluster.