Hopp til hovedinnhold


Forskning taler for bruk av lommeultralyd på slagpasienter

– Dette er et tilfelle der ny teknologi gir effektivisering, bedre behandling og redusert ressursbruk, sier LIS-lege Lars Saxhaug, som presenterte funnene på ESC. Det skriver Dagens Medisin.

Lars Mølgaard Saxhaug, LIS-lege ved Sykehuset Levanger og doktorgradsstipendiat ved NTNU, deltok på European Society og Cardiology-kongressen med en poster. Her presenterte han funn fra en studie av 80 pasienter innlagt ved slagavdelingen ved Sykehuset Levanger.
Målet med studien var å samle erfaringer med bruk av et nytt lommeultralydapparat for å gjøre en begrenset undersøkelse av halspulsårene.
Mange må undersøkes for å finne få 
– Det er anbefalt at alle pasienter med slag eller drypp blir utredet med ultralyd av halspulsårene, da forsnevringer i disse kan gi opphav til blodpropper og hjerneslag, og kan behandles kirurgisk for å forebygge nye slag. Imidlertid er det kun en liten andel av pasientene, i vår studie bare fem prosent, som ender med kirurgisk behandling, forklarer Saxhaug.
– Svært mange pasienter må derfor undersøkes for å finne disse få, og vi har ingen god måte å velge ut hvem som bør få videre utredning. Videre utredning består i ultralyd med kostbart utstyr utført av eksperter i et eget ultralydlaboratorium eller CT-avbildning av årene. I dagens system utgjør dette mange steder en flaskehals i utredning og behandling av slagpasienter, sier Saxhaug.
– Sparer tid og penger
I studien ble eksperter satt til å undersøke pasientene på pasientens rom på sengeposten med lommeultralydutstyret. Deretter undersøkte en annen ekspert pasienten på vanlig måte på ultralydlaboratoriet med avansert utstyr.
– I 76 prosent av undersøkelsene mente eksperten med lommeultralyden at pasienten ikke hadde en forsnevring av betydning og ikke trengte videre utredning. Ved å ta med utstyret til pasientene kan altså undersøkelsen gjøres enklere og raskere. Da sparer man både legen og pasienten for tid. Dette er også langt billigere utstyr, og man slipper å undersøke alle med avanserte undersøkelser, slik man gjør i dag, sier forskeren.
Bare én av pasientene hadde en forsnevring som ble oversett med lommeultralyden, men denne var ikke behandlingskrevende. Her hadde også legen krysset av for dårlig bildekvalitet, forteller Saxhaug.
Les mer om saken hos Dagens Medisin