Hopp til hovedinnhold


Forskjeller i hjerneslag-behandling - her kommer du raskest på sykehus

Får du hjerneslag, havner du raskere i en sykehusseng i Volda, Stavanger og Flekkefjord enn i Oslo. Tre rapporter har anbefalt endringer i hovedstaden, men lite har skjedd, skriver VG.

Ambulanseforum skrev om dette i fjor: Tidstyver i helseforetakene – stjeler liv og helse fra slagpasienter

Les også: Vil innføre trombektomi som standard behandling for hjerneslagpasienter

I dag finnes det fortsatt ikke ett felles mottak for slagpasienter i hovedstaden.

Hvert år får mellom 10.000 og 12.000 nordmenn hjerneslag. Får ikke hjernecellene blodtilførselen tilbake, dør det i snitt to millioner hjerneceller hvert minutt. Det er derfor helt avgjørende at man får rask behandling.

Pressemelding fra LHL: Mange slagpasienter i Oslo kommer for sent til behandling

Man skulle kanskje tro at det ville være en fordel å få hjerneslag i Oslo fremfor på steder med lang reisevei til sykehus.

Men ser man på andelen pasienter som blir innlagt innen fire timer etter at de har fått symptomer på hjerneinfarkt, gjelder dette færre enn fire av 10 i Oslo. Det viser 2016-rapporten fra Norsk hjerneslagregister.

– Skader kunne vært forhindret

Christian Georg Lund, fagansvarlig overlege for slagbehandling ved OUS Rikshospitalet, er sterkt kritisk til hvordan slagbehandling i Oslo er organisert.

– Ambulansene kjører daglig pasienter med blålyset på mellom sykehusene mens hjernecellene dør. Jeg behandler selv pasienter med store hjerneskader som potensielt kunne ha vært forhindret, sier han til VG.

Allerede i 2010 anbefalte et utvalg ved Oslo universitetssykehus (OUS) at sykehuset burde ha ett felles mottak for alle slagpasienter, det såkalte «en dør inn i akuttfasen» prinsippet. Dette ble gjentatt i nok en intern OUS-rapport fra 2016 samt i en egen rapport om hjerneslag fra Helse Sør-Øst i mai 2016.

I Oslo sykehusområde tas slagpasienter i dag imot på fire forskjellige sykehus.

– Det er en kjensgjerning at slagbehandlingen ved Oslo universitetssykehus ikke fungerer så godt som man skulle ønske, mener OUS' viseadministrerende direktør Lisbeth Sommervoll med tanke på tallene fra Norsk hjerneslagregister.

Les mer om saken hos VG