Hopp til hovedinnhold
Ambulanse i Helse Midt-Norge. Foto: Live Oftedahl


Formannskapet i Steinkjer: Ikke svekk ambulanseberedskapen

Minutter kan bety liv, hvert sekund teller.

Gjennom media er vi blitt kjent med at Helse Nord-Trøndelag vurderer å gå fra døgnkasernering til delkasernering for ambulansene i Malm og Meråker, skriver formannsskapet i Steinkjer i et innlegg i Trønderdebatt

Dette som et ledd i at foretaket har behov for å omfordele ressurser.

Forslaget betyr hjemmevakt for ambulansepersonellet fra kl. 20.00-08.00, i stedet for døgnkasernering 24/7 som i dag.

Forslaget vil svekke beredskapen og tryggheten for innbyggere og næringsliv i Malm og Meråker, - og i tilliggende områder.

Det ble etablert døgnkasernering i Malm i 2012, etter at døgnkasernering ble vurdert som riktig ut fra det antallet utrykninger som var da. Hvert år etterpå har antall utrykninger økt. I 2020 hadde ambulansen i Malm 699 oppdrag.

I 2019 var det i tidsrommet kl. 20.00-08.00 191 oppdrag, 74 av disse utrykningene var akutte. Forslaget om delkasernering/hjemmevakt natt er å rykke tilbake i tid med hensyn til beredskap og trygghet. Økt uttrykningstid på natt er negativt for innbyggerne, tid er gjerne en vesentlig faktor for konsekvens.

I Malm og Follafoss satses det tungt på industri, bedriftene er offensive og i sterk utvikling. Antall arbeidsplasser vil øke betydelig de kommende årene. Bare i Follafoss er det i dag om lag 200 industriarbeidsplasser innenfor et svært begrenset område. En stor del av disse opererer industribedrifter som har produksjon hele døgnet, helger og høytider, 24/7. 

Vi kan ikke akseptere at ambulanseflåten gradvis svekkes. Fra før har Helse Nord-Trøndelag fire delkasernerte ambulansestasjoner, Flatanger, Lierne, Namsskogan og Leka. Snåsa hadde også delkasernering før de gikk over til dagambulanse. Nå kan det med dette forslaget bli 6 delkasernerte stasjoner i Nord-Trøndelag, i tillegg til kun dagambulanse på Snåsa.

Tilsvarende skal det etter det Steinkjer kjenner til i Sør-Trøndelag, St. Olavs HF, kun være Tydal som har delkasernering/hjemmevakt natt.

Vi er opptatt av likeverdige tjenester uavhengig av bosted, og vi kan ikke akseptere at ambulanseberedskapen og tryggheten for innbyggerne i Meråker, Malm, Innherred og gamle Nord-Trøndelag gradvis svekkes, heller ikke sammenlignet med det øvrige Trøndelag.