Hopp til hovedinnhold


Foreslår tre nye politihelikoptre

Politiet bør få tre nye helikoptre for bruk i Oslo og på det sentrale Østlandet. De bør få langt bedre transportkapasitet enn de to politiet i dag bruker, anbefaler ny rapport, ifølge VG.
Samtidig er det klart at politihelikoptrene aldri har vært benyttet mer enn i år hvor det allerede har vært nærmere 1400 oppdrag.
Hovedformålet til helikoptertjenesten er å bedrive søk, observasjon og overvåking fra luften. I tillegg er det ønskelig at helikoptrene i fremtiden også kan kunne benyttes til å transportere et begrenset antall innsatspersonell.
Forslaget fremkommer i en konsulentrapport som Politidirektoratet har mottatt denne uken. Hensikten er å få en bedre og mer robust helikoptertjeneste med muligheter for å transportere flere personer enn tilfelle er.
- Klare anbefalinger
- Konklusjonene i denne rapporten er av stor betydning. Den tydeliggjør begrensningene i kapasitet som vi har med dagens helikoptertjeneste, samtidig som den gir oss klare anbefalinger for hvordan vi skal få en robust tjeneste på det sentrale Østlandsområdet, sier avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i Politidirektoratet, Kaare Songstad.
Les mer om saken hos VG