Hopp til hovedinnhold


Foreslår ny spesialitet i akuttkirurgi

Senterpartiet fremmet tirsdag et representantforslag om å opprette en ny legespesialitet i akuttkirurgi.– Spesialiststrukturen for leger er ikke i samsvar med samfunnets behov, sier Kjersti Toppe (Sp) til Dagens Medisin.
Bakgrunnen for representantforslaget, også kalt dokument 8-forslag, som Senterpartiet (Sp) fremmet overfor Stortinget 7. mars, er ny spesialistutdanning for leger, hvor spesialiteten generell kirurgi utgår.
Den nye forskriften for spesialistutdanning av leger ble vedtatt i fjor.
Kirurgmangel
Senterpartiet mener at den foreslåtte nye spesialitetsstrukturen ikke ivaretar godt nok behovet for breddekompetanse i generell akuttkirurgi og at dette rammer mindre sykehus særlig hardt.
«Svært få av fremtidens kirurger sikres kompetanse i å kunne gå vakt på små og mellomstore sykehus, ta imot skadde pasienter og utføre vanlige akuttkirurgiske operasjoner», heter det i representantforslaget.
En ny spesialitet i akuttkirurgi vil ifølge Sp sikre det fremtidige behovet for kirurger med generell kirurgisk kompetanse.
Les mer om saken hos Dagens Medisin