Hopp til hovedinnhold


Foreslår egen spesialitet i akuttmedisin

En egen spesialitet i akuttmedisin vil øke arbeidsfeltets status og bidra til at erfarne leger stiller seg i front i akuttmottakene, mener pasient- og brukerombud Knut Fredrik Thorne, som er bekymret for dagens pasientsikkerhet.

En egen spesialitet i akuttmedisin vil øke arbeidsfeltets status og bidra til at erfarne leger stiller seg i front i akuttmottakene, mener pasient- og brukerombud Knut Fredrik Thorne, som er bekymret for dagens pasientsikkerhet, ifølge Dagens Medisin.
I papirutgaven av Dagens Medisin 2/2013 fra 24. januar fastslår pasient- og brukerombud i Akershus, Knut Fredrik Thorne, at pasientsikkerheten er truet ved norske akuttmottak. I dag møtes pasientene hovedsakelig av nyutdannede og uerfarne leger, påpeker han blant annet i innlegget.
Han tar til orde å sette de mest erfarne legene i front og foreslår en egen spesialitet i akuttmedisin for å bidra til at dette faktisk skjer.
– En egen spesialitet i akuttmedisin vil heve dette arbeidsområdets status og øke kompetansen i akuttmottakene, sier Thorne til Dagens Medisin.
Les også i Dagens Medisin: Vil ha de mest kompetente fremst
– Ikke godt nok
Pasientombudet påpeker at norske akuttmottak ikke fungerer optimalt og bruker blant annet Statens helsetilsyn som sannhetsvitne. Under tilsyn i 2008 fant man at mange pasienter opplevde uforsvarlig behandling og ditto lange ventetider ved norske akuttmottak.
Thorne skriver at dette for en stor del skyldes måten norske akuttmottak er organisert på. Arbeidet i akuttmottaket blir ofte utført av nyutdannede leger uten nødvendig opplæring og kunnskap. Ofte var disse overlatt til seg selv uten, eller i begrenset grad, med beslutningsstøtte fra leger med bred akuttmedisinsk kompetanse, skriver han i innlegget.
– Det er ikke blitt bedre, hevder han.
Les mer om saken hos Dagens Medisin