Hopp til hovedinnhold


Foreslår å legge ned AMK-sentral

Helse Midt vil gå fra fire til tre AMK-sentraler i regionen. Trondheim, Namsos og Ålesund foreslås opprettholdt, mens Molde vil bli lagt ned, skriver Adressa.
Det er administrerende direktør Trond Michael Andersen i Helse Midt som innstiller på en ny struktur for AMK-sentraler i regionen. I sakspapirene argumenteres det med at en enhetlig styring tilsier at det er fornuftig med tre AMK-sentraler på tre helseforetak. Helse Møre og Romsdal er nå sammenslått til ett helseforetak.

Grunner for tre

Så sent som i 2011 vedtok styret å videreføre ordningen med sentral også i Molde. Administrasjonen påpeker imidlertid at det er en rekke forhold som har endret seg siden da:

  • For det første at daværende Helse Nordmøre og Romsdal er slått sammen med Helse Sunnmøre til Helse Møre og Romsdal.
  • Hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011: Administrasjonen skriver at det har blitt et større fokus på beredskap og samhandling i krisesituasjoner - og at noe av det viktigste av disse evalueringene er god kommunikasjon mellom involverte enheter og spesielt deres styringssentraler (AMK).
  • Innføring av nytt nødnett: Nytt nødnett skal fases inn i 2015. Helsedirektoratet har i den forbindelse bedt Helse Midt-Norge vurdere sin AMK-struktur før utbyggingen starter.

Ålesund reserve for Trondheim

I papirene heter det at en risiko- og sårbarhetsanalyse som ble gjort i vår, viste en stor sårbarhet i mangelen på back-up sentral for AMK i Sør-Trøndelag. Det skal også å blitt avdekket store utfordringer på teknisk side og på bemanningssiden. Ålesund er ment å ha en slik reservefunksjon i tilfelle det er feil ved sentralen i Trondheim.
Les mer om saken hos Adressa