Hopp til hovedinnhold


Foredragene på halvdagsseminaret

Bachelor, nødmeldetjeneste, epidemologi, forskning og utvikling var temaene på halvdagsseminaret om prehospital tjeneste, hvor vi forsøkte å dra rapporten "En helhetlig gjennomgang av prehospital tjeneste med vekt på ambulanse og nødmeldetjeneste" ut av Helse- og omsorgsdepartementets dype skuffer.

Bachelor, nødmeldetjeneste, epidemologi, forskning og utvikling var temaene på halvdagsseminaret om prehospital tjeneste, hvor vi forsøkte å dra rapporten "En helhetlig gjennomgang av prehospital tjeneste med vekt på ambulanse og nødmeldetjeneste" ut av Helse- og omsorgsdepartementets dype skuffer.

Definerte utdanningsnivåer: en fordel for pasienter, arbeidsgiver og paramedic? (ppt)
Av Anne Catrine Braarud avdelingsoverlege Ambulanseavdelingen, Prehospital Klinikk, Oslo universitetssykehus - Ullevål.

Ansvar, likhet, nærhet – tre viktige prinsipper for høgskolebasert ambulanseutdanning (ppt)
Av Bjørn Bjelland, assisterende ambulansesjef, Ambulanseavdelingen, Prehospital Klinikk, Oslo universitetssykehus - Ullevål.

Epidemologi ved rød respons (ppt)
Av Erik Zakariassen, forsker i SNLA og Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin

Medisinsk nødmeldetjeneste i fremtiden (ppt)
Av Per Olav Eielsen, seksjonsoverlege for AMK Stavanger.

Fremtidige utfordringer for fagutvikling og forskning (ppt)
Av Petter Andreas Steen, professor ved UiO og Oslo universitetssykehus

Vi tar med Østebøs foredrag på NSHs konferanse i forrige uke, da det er relevant i denne sammenhengen også.

Kan ambulansetjensten være en ressurs i Samhandlingsreformen? (ppt)
Av Olav Østebø, fagkoordinator i Rakos, Helse Vest,