Hopp til hovedinnhold
Møt eksperten: Luftveishåndtering av barn. Foto: Tor Aage Hansen


Foredragene på AmbulanseForum 2019

AmbulanseForum 2019 er over. Takk til foredragsholdere, Møt eksperten-holdere, staben, utstillere og ikke minst alle deltakerne! Her er Powerpoint-foredragene gjort om til PDF slik at du som var der kan repetere litt, og du som ikke var der kan sniktitte på hva som ble delt av kunnskap.

Møt eksperten

Beste praksis ved overlevering av pasienter (PDF)
Randi Simensen, paramedic/sykepleier, master i Prehospital Critical Care (PHCC) UiS

High quality CPR workshop - public version (PDF)
Rasmus Meyer Lyngby, paramedisiner og forsker Region Hovedstaden Danmark, Safer og EMS Norway

Hvordan jobbe optimalt i team - workshop (PDF)
Bo Conneryd, pilot Norsk Luftambulanse

Hva er en livstruende blødning og hva er optimal behandling? (PDF)
Sigurd Blix, NKT Traume og medisinstudent Universitetet i Tromsø

Fellesstart

Mads Gilbert (på bildet) og Steinar Konradsen lanserte konseptet Trygg akuttmedisin som skal rulles ut i UNN. Foto: Tor Aage Hansen


Åpning av AmbulanseForum 2019 introduksjon og debatt (PDF)
Live Oftedahl, redaktør Ambulanseforum

Innledning til debatt om felles nasjonale retningslinjer i ambulansetjenesten.
Trygg akuttmedisin i UNN - kan ikke deles ennå
Mads Gilbert og Steinar Konradsen

Akuttmedisinsk samhandling

Innovasjonslederen i Sykehuset Innlandet viser fram digital samhandling. Foto: Live Oftedahl

Slik ble fylket ett akuttmedisinsk team - pasientflyt i Telemark (PDF)
Kine Jordbakke, kommuneoverlege i Seljord og leder for prosjektet

CRM - crew resource management og teamtrening (PDF)
Bo Conneryd, pilot Norsk Luftambulanse

AMK-SIM og kunstig intelligens - train as you fight (PPTX)
Thomas Lindner, leder Rakos

Nasjonale nyheter på AMK

Thomas Christensen om viktigheten av å også drive med innovasjon inhouse. Foto: Live Oftedahl

Kompetanseplaner for AMK og legevaktsentraler (PDF)
Guttorm Brattebø, leder Kokom

AMK IKT-prosjektet. Erfaringer hittil. (PDF)
Oddbjørn Hagen, leder AMK Oslo og leder anbud AMK

Utvikling av videokonferanse med AMK (PDF)
Hans-Christian Stord Platou, fagsjef medisin Vestre Viken

Livestreaming til AMK fra smarttelefoner uten app
Gitte Linderoth, forsker Akutberedskapet i Region Hovedstaden, Danmark
Må vente etter publisering i forskningstidsskrift, men har svært lovende resultater

Utviklingen av livedispatch på AMK Oslo (PDF)
Thomas Christensen, prosjektleder Prehospital klinikk OUS

Kunstig intelligens i AMK slår operatøren på gjenkjenning av hjertestans (PDF)
Gitte Linderoth presenterte Stig Nikolaj Blombergs forskning i Akutberedskapet i Region Hovedstaden, Danmark

Team og traumer

Halvard Stave om overlevering til traumeteam. Foto: Live Oftedahl


Hvordan gjøre en best mulig overlevering til traumeteamet (PDF)
Halvard Stave, overlege Luftambulanseavdelingen OUS

Hva er livstruende blødning og hva er optimal behandling? (PDF)
Sigurd Blix, NKT Traume og medisinstudent Universitetet i Tromsø

En av fire traumepasienter undertriageres (PDF)
Marianne Dahlhaug, traumekoordinator og sykepleier St. Olavs hospital

Operativt: Sikkerhet og samarbeid

Roar Espevik om hva som gjør gode team. Foto: Live Oftedahl

Tilsyn med ambulansetjenesten - dette var funnene (PDF)
Edle Utaaker, sjefsingeniør Arbeidstilsynet

Hvordan få team til å fungere (PDF)
Roar Espevik, Sjøkrigsskolen, doktorgrad i felles mentale modeller i team og tidligere ubåtkaptein

Sårbar prehospital pasientsikkerhet for de minste

Mary Jo Sandholm om kjennetegn på omsorgssvikt og mishandling. Foto: Live Oftedahl

Det akutt syke barnet (PDF)
Nils Christian Tvedt Karlsen, allmennlege og daglig leder MedEasy+

Tegn på omsorgssvikt og mishandling (PDF)
Mary Jo Sandholm, rådgiver og stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste om vold og traumatisk stress

Rapportering fra ambulansetjenesten til barnevernet (PDF)
Cecilie Fremo Bergkvam, barnevernsjef ved barnevernet i Lørenskog

Hjernen er stjernen

Det er nok flere sykkelulykker enn det Trygg trafikk rapporterer på sine nettsider, ifølge Jon Ramm-Pettersen. Foto: Live Oftedahl

Tid er hjerne - fra en klinikers perspektiv (PDF)
Ole Morten Rønning, førsteamanuensis Nevrokliniken Akershus universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo

Hode og nakkeskader - med utgangspunkt i sykkelulykker (PDF) - må godkjenne utlegging
Jon Ramm-Pettersen, nevrokirurg Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål

Epilepsi - utrykning til pasient med krampeanfall (PDF)
Hild Sødal, overlege Oslo universitetssykehus

Train to save brain - Para NASSP (PDF)
Maren Ranhoff Hov, seniorforsker/lege Oslo universitetssykehus/SNLA