Hopp til hovedinnhold


Foredragene på AmbulanseForum 2019

AmbulanseForum 2019 er over. Takk til foredragsholdere, Møt eksperten-holdere, staben, utstillere og ikke minst alle deltakerne! Her er Powerpoint-foredragene gjort om til PDF slik at du som var der kan repetere litt, og du som ikke var der kan sniktitte på hva som ble delt av kunnskap.

Møt eksperten

Beste praksis ved overlevering av pasienter (PDF)
Randi Simensen, paramedic/sykepleier, master i Prehospital Critical Care (PHCC) UiS
High quality CPR workshop - public version (PDF)
Rasmus Meyer Lyngby, paramedisiner og forsker Region Hovedstaden Danmark, Safer og EMS Norway
Hvordan jobbe optimalt i team - workshop (PDF)
Bo Conneryd, pilot Norsk Luftambulanse
Hva er en livstruende blødning og hva er optimal behandling? (PDF)
Sigurd Blix, NKT Traume og medisinstudent Universitetet i Tromsø

Fellesstart

Åpning av AmbulanseForum 2019 introduksjon og debatt (PDF)
Live Oftedahl, redaktør Ambulanseforum

Innledning til debatt om felles nasjonale retningslinjer i ambulansetjenesten.
Trygg akuttmedisin i UNN - kan ikke deles ennå
Mads Gilbert og Steinar Konradsen

Akuttmedisinsk samhandling

Slik ble fylket ett akuttmedisinsk team - pasientflyt i Telemark (PDF)
Kine Jordbakke, kommuneoverlege i Seljord og leder for prosjektet
CRM - crew resource management og teamtrening (PDF)
Bo Conneryd, pilot Norsk Luftambulanse
AMK-SIM og kunstig intelligens - train as you fight (PPTX)
Thomas Lindner, leder Rakos

Nasjonale nyheter på AMK

Kompetanseplaner for AMK og legevaktsentraler (PDF)
Guttorm Brattebø, leder Kokom
AMK IKT-prosjektet. Erfaringer hittil. (PDF)
Oddbjørn Hagen, leder AMK Oslo og leder anbud AMK
Utvikling av videokonferanse med AMK (PDF)
Hans-Christian Stord Platou, fagsjef medisin Vestre Viken
Livestreaming til AMK fra smarttelefoner uten app
Gitte Linderoth, forsker Akutberedskapet i Region Hovedstaden, Danmark
Må vente etter publisering i forskningstidsskrift, men har svært lovende resultater
Utviklingen av livedispatch på AMK Oslo (PDF)
Thomas Christensen, prosjektleder Prehospital klinikk OUS
Kunstig intelligens i AMK slår operatøren på gjenkjenning av hjertestans (PDF)
Gitte Linderoth presenterte Stig Nikolaj Blombergs forskning i Akutberedskapet i Region Hovedstaden, Danmark

Team og traumer

Hvordan gjøre en best mulig overlevering til traumeteamet (PDF)
Halvard Stave, overlege Luftambulanseavdelingen OUS
Hva er livstruende blødning og hva er optimal behandling? (PDF)
Sigurd Blix, NKT Traume og medisinstudent Universitetet i Tromsø
En av fire traumepasienter undertriageres (PDF)
Marianne Dahlhaug, traumekoordinator og sykepleier St. Olavs hospital

Operativt: Sikkerhet og samarbeid

Tilsyn med ambulansetjenesten - dette var funnene (PDF)
Edle Utaaker, sjefsingeniør Arbeidstilsynet
Hvordan få team til å fungere (PDF)
Roar Espevik, Sjøkrigsskolen, doktorgrad i felles mentale modeller i team og tidligere ubåtkaptein

Sårbar prehospital pasientsikkerhet for de minste

Det akutt syke barnet (PDF)
Nils Christian Tvedt Karlsen, allmennlege og daglig leder MedEasy+
Tegn på omsorgssvikt og mishandling (PDF)
Mary Jo Sandholm, rådgiver og stipendiat, Nasjonal kompetansetjeneste om vold og traumatisk stress
Rapportering fra ambulansetjenesten til barnevernet (PDF)
Cecilie Fremo Bergkvam, barnevernsjef ved barnevernet i Lørenskog

Hjernen er stjernen

Tid er hjerne - fra en klinikers perspektiv (PDF)
Ole Morten Rønning, førsteamanuensis Nevrokliniken Akershus universitetssykehus og Institutt for klinisk medisin Universitetet i Oslo
Hode og nakkeskader - med utgangspunkt i sykkelulykker (PDF) - må godkjenne utlegging
Jon Ramm-Pettersen, nevrokirurg Nevrokirurgisk avdeling, Ullevål
Epilepsi - utrykning til pasient med krampeanfall (PDF)
Hild Sødal, overlege Oslo universitetssykehus
Train to save brain - Para NASSP (PDF)
Maren Ranhoff Hov, seniorforsker/lege Oslo universitetssykehus/SNLA