Hopp til hovedinnhold


Foredragene fra konferansen 2013

Her ligger foredragene fra AmbulanseForum 2013 i pdf-format. 

Mandag 30. september

Forkrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus
Ragna Hirsch, seniorrådgiver, Spesialisthelsetjenesteavdelingen, Helse- og omsorgsdepartementet

Sesjon: A-B-C

Avansert luftveishåndtering i norsk ambulansetjeneste – hvor gode er vi?
Geir Arne Sunde, overlege Helse Bergen, stipendiat SNLA

Traumesideleie: Hvor farlig er det å ligge på ryggen, og hvor farlig er det å bli lagt på siden?
Per Kristian Hyldmo, overlege Sykehuset Sørlandet, stipendiat SNLA.
... Og pust ut - bruk av kapnografi under behandling av hjertestans
Jo Kramer-Johansen, overlege og forsker Oslo universitetssykehus
EKG- tolkning - lett som bare det
Sverker Jern, professor Sahlgrenska universitetssjukhuset
 

Sesjon: OPERATIVT

Prehospital akuttberedskap 2020
Steinar Olsen, avdelingsdirektør avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet
Økt bruk av prehospitale tjenester - hva kan vi forvente i 2030?
Karin Bakkelund, PhD, ambulansearbeider Ambulanse Midt-Norge
Framtidens ambulansetjeneste? Behandlingskjeder – pasienter direkte til rett behandlingsnivå
Carita Gelang, virksomhetsutvikler, Ambulanse og Prehospital Akuttbehandling Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg
Way forward – hvordan implementere læring etter øvelser?
Inge Solheim, beredskapssjef, Helsedirektoratet

Nødetatene som felles innsatselement og prosedyrer ved skyting pågår
Atle Frøberg, operativ leder OUS og Thor Langli, politioverbetjent og fagutvikler Oslo Politikammer
Helsedirektoratets koordineringsansvar for beredskap etter 22/7 – 60 forbedrings- elementer – hva har skjedd?
Steinar Olsen, avdelingsdirektør avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet
Digital krisehåndtering – tid for nytenking?
Bjørn Danielsen, inspektør Politihøgskolen
Digitale verktøy ved store hendelser: Bridge-prosjektet
Jan Håvard Skjetne, forsker, Sintef IKT

Sesjon: SYSTEM OG SAMHANDLING

Taushetplikten satt på prøve. Hva kan vi si om pasienten?
Anne-Catrine Braarud, PhD, avdelingsoverlege Ambulanseavdelingen, Prehospitalt senter, Oslo universitetssykehus
Taushetsplikt og samhandling. Politiets ansvar ved psykiatrioppdrag
Anette Engum, personvernrådgiver, Oslo politidistrikt, strategisk stab
Taushetsplikten og viktige unntaksbestemmelser
Hanne Skui, seniorrådgiver/jurist avdeling bioteknologi og helserett i Helsedirektoratet
Helsepersonelloven og pasientsikkerhet versus taushetsplikt. Ny æra?
Atle Skinnes, leder av Ampy i Delta

Tirsdag 1. oktober

Sesjon: BEREDSKAP OG STORULYKKER

Ny nasjonal standard for masseskadetriage
Anders Nakstad, overlege Oslo universitetssykehus
Hvordan fordele pasienter fra en storulykke? Forskjellige metoder
Rune Rimstad, overlege for beredskap OUS og stipendiat SNLA
Veien til felles rapportering fra alvorlige hendelser
Sabina Fattah, lege og stipendiat i SNLA

 

Sesjon: FRAMTIDENS AMBULANSEFAG

Bachelor paramedic og autorisasjon – status
Bjørn Bjelland, ass. ambulansesjef, Prehospitalt senter, OUS og Dag Karterud, instituttleder Høgskolen i Oslo og Akershus
Ambulansesykepleierutdanning i Sverige
Carita Gelang, virksomhets- utvikler, Ambulans og Prehospital Akutsjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg
Dansk ambulanseutdanning. Fagkamp mellom leger og paramedicinere?
Mikkel Andersen, konsulent Reddernes Udviklingssekretariat, 3F

 

Sesjon: C OG MER ENN DET

Krise og konflikthåndtering i prehospitalt arbeid
Ole André Bråten, daglig leder Orgsec og forfatter av «Håndbok i krisehåndtering» og «Håndbok i konflikthåndtering»
Lekfolk og hjertestans: Er forutsigbarhet viktig for å gi god HLR?
Wenche Torunn Mathiesen, stipendiat SNLA, intensivsykepleier SUS
Bruk av indeks – lydloggstudie. Følges egentlig indeks?
Eirin Nybø Ellensen, lege og stipendiat SNLA

 

Sesjon: PASIENTSIKKERHET

Dokumentasjon i ambulansetjenesten – hvor er vi – og bør vi?
Håkon Haaheim, seniorrådgiver Nasjonalt pasientregister/ Helsedirektoratet
Prehospital pasientdatahåndtering
Kristin Tønsager, lege og stipendiat SNLA
Kulturforskjeller på prosedyrefølging i tjenesten - og litt om kvalitetsindikatorer
Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege Prehospital klinikk, SVT
 

Sesjon: AMK

Felles samlokalisering og mottak av nødtelefonene – status i Drammen
Jesper Rådberg, prosjektleder Justis- og beredskapsdepartementet
Nasjonal standard for opplæring av personell på AMK?
Kristine Dreyer, rådgiver, Kokom
Koordinering av LAT og flight following – HRS eller AMK-oppgave?
Per Magne Tveitane, kvalitetsrådgiver Luftambulansetjenesten ANS
Tolketjeneste som verktøy på AMK. Erfaringer fra Vestfold og Telemark
Trond Ivar Carlson, AMK-leder Vestfold og Telemark
 

Sesjon: SAMHANDLING

Akterutseilte legevaktsleger i prehospital beredskap?
Erik Zakariassen, sykepleier og PhD Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin
Prehospital akuttjeneste uten legevaktslege?
Erlend Sundland, avdelingssjef Prehospital avdeling, St. Olavs Hospital
Respons på det akutt syke barnet fra legevakten
Monica Kilskar, medisinstudent NTNU
Legevaktbilen i Bærum – mål for tjenesten
Germar Schneider, avdelingsoverlege Asker og Bærum Legevakt

 

Sesjon: NÅR KATASTROFEALARMEN GÅR

Læringspunkter fra brannen i Gudvangatunnelen og bussulykken i sommer
Stian Sægrov, ambulansesjef og knst. beredskapssjef i Helse Førde

Grisgrendte ulykker og sentralisert behandling – ambulansetjenesten i et moderne traumesystem
Thomas Kristiansen, lege og PhD