Hopp til hovedinnhold


Foredrag på Redningskonferansen

Her er pdf-er av foilene på foredragene til Redningskonferansen 2014. 

Åpning og om samvirke ved Bjørn Danielsen

Tema: Samvirke og kommunikasjon

Læring og erfaring fra brannen i Gudvangatunnelen og Lærdal, og trippeldrapet i Årdal
Haavard Stensvand, fylkesberedskapssjef i Sogn og Fjordane
Samvirke og ledelse ved store hendelser - hva har vi lært av drapene på Valdresekspressen, brannen i Gudvangatunnelen, Lærdal, på Flatanger og Frøya
Anne Rygh Pedersen, avdelingsleder for brann og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Forventninger til blålysetatene og retningslinjer for søk av savnet person
Jon Halvorsen, leder Norsk Folkehjelp
Nødmeldetjenesten bør forbedres
Jesper Rådberg, rådgiver Justis- og beredskapsdepartementet
Mental forberedelse - operativ psykologi
Lill Heidi Tinhold, operasjonsleder den 22/7 -11 i Buskerud og

Mental forberedelse ute i felt
Mattis Hamborg, innsatsleder i Nordre Buskerud

Anders Nakstad minnesesjon:

PLIVO - veileder om pågående livstruende vold
Thor Langli, politioverbetjent og fagansvarlig for innsatsledere Oslo Politikammer
Rygge - felles senter for trening og beredskap
Svein Holtan, prosjektleder Rygge beredskapssenter

Er vi godt nok forberedt?
Per Sverre Opedal, avdelingsleder for nasjonal beredskap og hjelpekorps Norges Røde Kors
 Korleis fungerer den norske beredskapen?
Geir Sverre Braut, forsker Stavanger universitetssjukehus