Hopp til hovedinnhold


Foredrag på AmbulanseForum 2014

AmbulanseForum 2014 er over. Akuttkjeden, pasientsikkerhet, medisinske og operative temaer, ambulansefag, nødmeldetjeneste, skarpe oppdrag og medier og taushetsplikt var temaer på sesjonene. Her er pdf-er av foredragene på konferansen. 

TIRSDAG 30. SEPTEMBER 

Akuttkjeden

Innledning til paneldebatt om framtidens akuttmedisinske kjede
Sverre Rørtveit, kommunelege 2 i Austevoll og medlem i Akuttutvalget
Den akuttmedisinske kjede - sentrale utviklingstrekk
Steinar Olsen, avdelingsdirektør avdeling medidisnk nødmeldetjeneste Helsedirektoratet

Workshops

Strukturert tilbakemelding - TAS 4
Torfinn Hallerud, instruktør Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Kapnografi Workshop og Kapnografiartikkel Ambulanseforum
Eirik Illguth, paramedic og opplæringsansvarlig SUS og Ola Grude, medisinstudent Odense
Prehospital pasientjournal i Nordjylland - Danmark
Helle Bering, sykepleier og prosjektleder, Region Nordjylland, Prehospital beredskap
Finsk nødmeldetjeneste 
Stefan Thessmann, prosjektspesialist i finsk nødmeldetjeneste, operativ leder i Nylands nødsentral, tidligere ambulansearbeider

Operativt/pasientsikkerhet

Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering av innsats på skadested
Trond Vigerust, redningsmann NLA, medlem i arbeidsgruppe NAKOS helsevesentets organisering på skadested og pasientevakuering
Prehospital pasientsikkerhet
Stephen Sollid, 1. amanuensis i Prehospital Critical Care UiS, fagsjef utdanning i SNLA
Avviksmeldinger i prehospitale tjenester - hvor gode er vi?
Øystein Flesland, seksjonsleder i seksjon for melde- systemer, Nasjonalt Kunnskapssenter
Dårlig ambulansejournal - fratatt autorisasjonen?
Knut Fredrik Thorne, Generalsekretær Norsk Pasientforening,
tidl. pasient- og brukerombud i Akershus

Medier og taushetsplikt

Operasjonssentralen på Twitter
Tore Solberg, operasjonsleder,
Oslo politikammer, twitterredaktør i OPS
Prehospitale tjenester - secret service?
Trond Markestad, leder for Legeforeningens etiske råd og Thomas Spence
Leder i Norsk Journalistlag
På liv og død - en tv-serie om norsk helsevesen: tv-team og taushetsplikt - forenlig?
Nina Øvergård, produsent av «På liv og død», TV-Norge.
ONSDAG 1. OKTOBER 

Medisinsk

Akutt geriatri
Anette Hylen Ranhoff, professor dr.med, leder for Kavlis forskningssenter for aldring og demens og overlege Diakonhjemmet sykehus Oslo
Praktisk pasientsikkerhet ved hjertestans
Conrad Bjørshol, anestesilege, ph.d., postdoc Stavanger Universitetssjukehus
Prehospital diagnostikk av hjerneslag
Maren Ranhoff Hov, lege og stipendiat i SNLA

Nødmeldetjeneste

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt
Jesper Rådberg, jobber i prosjektet i Justis- og beredskapsdepartementet
Medisinsk nødmeldetjeneste - nasjonale retningslinjer og føringer
Steinar Olsen, avdelingsdirektør, Avdeling for Medisinsk Nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet
Hva skjedde når vi endret fokus - kulturendring i AMK
Lise-Mette Linland, avdelingssjef AMK Vestre Viken

Nytt om flere ledd i akuttkjeden

Paramedic i akuttmottak
Kenneth Fagerheim, enhetsleder i akuttmottaket på Ahus
Hurra - nye redningshelikoptre
Bjørn Ivar Aarseth, prosjektleder, Rednings- og beredskapsavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet
Akutt rehabilitering ved traumatiske hodeskader vs. «vanlig» pasientforløp
Jiajia Ye, helseøkonom ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Akuttkjeden - pasient- og pårørendes perspektiv 
Per Oretorp, ass. generalsekretær i Personskadeforbundet

Neste generasjons ambulansearbeider

Medisinsk nødmeldetjeneste - nasjonale retningslinjer og føringer
Steinar Olsen, avdelingsdirektør avd. Medisinsk nødmeldetjenese Helsedirektoratet
Bachelor i prehospitalt arbeid - vi er i gang!
Dag Karterud, instituttleder Høgskolen i Oslo og Akershus
Bachelor i prehospital arbeid - paramedic ved HIOA
Trine Staff, førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo og Akershus
Master i Prehospital Critical Care
Stephen Sollid, 1. amanuensis Stavanger universitetssjukehus og fagsjef utdanning, Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Lærlingeordningen i Stavanger - rullering og fagdager - et gjennomtenkt system
Johannes Lokøy, ambulansesjef Stavanger Universitetssjukehus

Skarpe oppdrag

Bussdrapa i Årdal
Øystein Walaker, paramedic Helse Førde
Ny nasjonal prosedyre ved pågående livstruende vold - PLIVO
Thor Langli, politioverbetjent og fagansvarlig for innsatsledere Oslo politidistrikt
Implementering av PLIVO-prosedyre i Oslo og Akershus
Atle Frøberg, operativ leder Oslo universitetssykehus med fagansvar for skarpe oppdrag