Hopp til hovedinnhold


Forbyr bruk av ambulansekai

Verneombudet for ambulansen på Aure er bekymra for sikkerheta til pasienter og personell, og har nedlagt forbud mot å bruke flytebrygga.

AURE: Det er uklart hvem som skal ta kostnadene med å ruste opp ambulansekaia på Vestneset på Tustna. Verneombudet for ambulansen er bekymra for sikkerheta til pasienter og personell, og har nedlagt forbud mot å bruke flytebrygga, skriver Søvesten.

Aure kommune innrømmer å være eier av kaia og flytebrygga, men vil ha Helse Nordmøre og Romsdal med på å dekke kostnadene med å sette den i forsvarlig stand. Den 20 år gamle på flytebrygga på Vestneset har lenge vært brukt som anløpssted for ambulansebåten ”Øyvakt”.

I en fersk inspeksjonsrapport kommer det fram at flytebrygga har store mangler som går på sikkerheta løs. Opprusta kjettinger, skadde og rustne fester, dårlig forankring, og manglende bæreevne fordi 60 prosent av flyteelementa er borte. Dette er noe av det rapporten avdekker.

Beordra stenging
Det var verneombudet i Falck Emergency Aure, Arn Martin Glærum, som i et brev til kommunen i januar 2009 påpekte risikoen knytta til å bruke flytebryggene i Aure sentrum og på Vestneset.

– Begge har mangler som gjør at det er risikabelt å bruke de. I tillegg er brygga på Vestneset for liten. Brøyting og strøing er for dårlig. Forholda på Vestneset er så ille at vi med tanke på egen og pasientenes sikkerhet, har funnet å måtte stenge den til forholda blir utbedra, sier Glærum.

Les mer om saken i Søvesten