Hopp til hovedinnhold


Forbereder ny konkurranse om robuste IKT-løsninger for AMK-sentralene

Forberedelsene til anskaffelse av robuste, teknologiske løsninger for 16 AMK-sentraler er i gang igjen etter at forløperen ble stoppet for litt over et år siden, skriver Anbud365.

Bakgrunn: Skandale? Nasjonalt AMK-prosjekt stoppes

Les også: Har brukt 17 millioner og mer enn 17 årsverk over to år på stanset AMK-prosjekt

I første omgang skal Sykehusinnkjøp sondere hva som tilbys i markedet av aktuelle IKT-løsninger. Da forløperen ble stanset, var det registrert direkte prosjektkostnader tilsvarende 17,1 mill, av dette 2,5 mill. til eksterne konsulenter.

Marsj-ordren kom egentlig i 2012, som en følge av terroren 22.juli 2011.

Les også: Norges største AMK-sentral går i svart flere ganger i uka

For noen dager siden kunngjorde Sykehusinnkjøp HF en veiledende kunngjøring på doffin.no: «Robuste og fremtidsrettede teknologiske løsninger for Akuttmedisinske kommunikasjonssentraler i helseregionene (AMK IKT)».

«Sykehusinnkjøp planlegger på vegne av Spesialisthelsetjenesten å gjennomføre en eller flere konkurranser for prosjektet «AMK IKT» i 2019, heter det. Det betyr de fire regionale helseforetakene. I alt 16 AMK-sentraler blir berørt.

Sykehusinnkjøp sikter mot å kunngjøre konkurransen(e) 1. mars neste år, men i forkant ønsker foretaket å innhente informasjon om innhold og status på løsningene som tilbys i markedet.

Ekstern kvalitetssikring

Metier AS gjennomførte på oppdrag av styret i Nasjonal IKT (NIKT) en ekstern kvalitetssikring av forløperen – anskaffelsesprosjektet «Ny Teknologi AMK». Rapporten datert 21. juni i fjor inneholder bl.a. disse observasjonene:

– Ny teknologi AMK har utviklet seg til stort og svært krevende prosjekt for NIKT med høy kompleksitet og stor risiko. Det ble startet som et rent anskaffelsesprosjekt for «standard, ferdig utviklet» programvare, men har utviklet seg til noe helt annet, og mer et utviklingsprosjekt enn anskaffelsesprosjekt, skriver Metier, og fortsetter:

– Prosjektet er forut for pågående «replanlegging» ca. 1 år forsinket i forhold til tidsplanen som ble kommunisert til leverandørene i tilbudsinvitasjonen. Det var opprinnelig planlagt at kontrakten skulle tildeles 15.02.2017. De ulike helseregionene og AMK sentralene har ulike behov, krav og prioriteringer for den programvaren som skal understøtte arbeidsprosessene i AMK sentralene. Det mangler en omforent enighet mellom helseregionene om innholdet i prosjektet, hvordan anbefalingene fra 22. juli rapporten skal forstås og hva som ligger i begrepet «ett felles system for alle landets AMK sentraler».

Les mer om saken hos Anbud365