Hopp til hovedinnhold
CPR quality officer. Foto: Morten Bakkerud


Forbedre ferdigheter under AHLR? Rollen som CPR quality officer under hjertestans

Et fagmiljø som omfatter flere land studerer nå betydningen av en utpekt funksjon som CPR Quality Officer (HLR-kvalitetsansvarlig). Dette er armbåndet vi kan se mer av i fremtiden.

En prehospital hjertestans er en kompleks oppgave. Ambulansetjenesten er spydspissen når hjertet stanser utenfor sykehus, og som kjent er teamets samlede innsats viktig for utkommet.

I simulering settes også de individuelle ferdighetene på prøve, og de fleste kjenner seg igjen i å få tilbakemelding på kvaliteten av innsatsen. I medisinsk simulering rettes nå oppmerksomheten mot en ny teamfunksjon som synliggjøres med et godt synlig armbånd.


Paramedisin-studenter i simulering. Foto: Morten Bakkerud.

En simulert randomisert studie (RCT) pågår nå på tvers av landegrenser. Det internasjonale samarbeidet studerer nærmere om en egen HLR-kvalitetsansvarlig, en såkalt CPR Quality Officer, kan forbedre kvaliteten på HLR under simulering i et scenario med hjertestans.

Hypotesen er at et team-medlem i selve innsatsen, som vier spesiell oppmerksomhet til god HLR-kvalitet, vil kunne øke hele teamets gjennomføringsevne. Dette team-medlemmet har et overordnet ansvar under simuleringen for å påminne og korrigere kvaliteten på den HLR som gis, der og da. 

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.