Hopp til hovedinnhold


For rigid tausehetsplikt for helsepersonell

Det er bekymringsfullt at de som skal tolke lovteksten hverken har juridisk eller helsefaglig bakgrunn, skriver Bjørn Kristiansen. Han jobber som ambulansearbeider ved Sørlandet sykehus, og skriver dette innlegget som privatperson.

Fra Ambulanseforum nr. 1 2019. Tekst: Bjørn Kristiansen. Foto: Privat.

Ambulansepersonell er pålagt en omfattende taushetsplikt. Taushetsplikten skal verne om pasientens personvern og integritet og sikre befolkningens tillit til ambulansetjenesten.

Men taushetsplikten skal også være med på å sikre kvalitet i det arbeidet vi gjør, og ikke motarbeide den.

Leger og forskere ved OUS har i disse dager gått kraftig ut i media mot det de mener er en altfor rigid tolkning av taushetsplikten til helsepersonell. Kardiologer har gjort det samme.

De mener at pasientenes sikkerhet og helsepersonellets mulighet til å yte forsvarlig helsehjelp blir kompromittert av byråkratenes tolkning av lovteksten.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.