Hopp til hovedinnhold


– For dårlig tilbud til hjertesviktpasienter

54 sykehus tar imot pasienter med hjerteinfarkt men bare 34 av dem har hjertesviktpoliklinikk. – Det er for dårlig, sier kardiolog Morten Grundtvig ved St. Olavs Hospital til Dagens Medisin.
Pasienter med diagnostisert hjertesvikt får ved mange sykehus tilbud om oppfølging ved en hjertesviktpoliklinikk.
– Der får pasientene justert medisinene sine, slik at man finner optimal dose. Dessuten læres pasientene opp til å behandle seg selv med vanndrivende, og de henvises til trening hos fysioterapeut, forteller Morten Grundtvig.
Bedre behandling
Grundtvig mener alle 54 sykehus som tar imot hjerteinfarktpasienter burde ha hjertesviktpoliklinikk.
– Pasientene får bedre behandling. Studier har vist 20-30 prosent færre reinnleggelser for pasienter som har blitt fulgt opp på hjertesviktpoliklinikk, sier Grundtvig.
Dårlige prognoser
Grundtvig påpeker at pasienter med hjertesvikt har dårligere prognoser enn de fleste kreftpasienter.
– Derfor trenger de best mulig behandling! Vi tror ikke pasientene blir like godt fulgt opp ved sykehus uten hjertesviktpoliklinikk. Da blir ansvaret lagt til fastlegen, eller til en lege på sykehuset, som ikke har like god tid som de på poliklinikken, sier Grundtvig.
Les mer om saken hos Dagens Medisin