Hopp til hovedinnhold


Folket tåler ikke mer usikkerhet

«Ikke mer uro om AMK-sentralene i Midt-Norge nå, takk!”

"Ikke mer uro om AMK-sentralene i Midt-Norge nå, takk!” skriver Romsdal Budstikke på lederplass.

Helse Midt-Norge må besinne seg. Når så mange grunnleggende sider ved helsetilbudet i Nordmøre og Romsdal er uavklart og flyter, burde det være mer enn grunn god nok til å la spørsmålet om hvordan nødmeldingstjenesten – akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) – ligge i bero nå.

l går møtte kommunelederne i romsdalskommunene ledelsen i Helse Midt-Norge til et dialogmøte for å snakke om sammenslåingen til det nye fylkesdekkende helseforetaket Helse Møre og Romsdal. Under møtet rettet ordførerne en klar henstilling til ledelsen for Helse Midt-Norge om å la AMK-sentralene være slik de er i dag. Tydeligst sa ord- fører Helge Orten i Midsund det: «Det er grenser for hvor mye usikkerhet befolkningen klarer å ta inn over seg».

Det er faglige grunner til at Helse Midt-Norge bør la AMK-sentralene være som i dag. På landsbasis er det ikke enighet om hvordan hele nødmeldingssystemet skal være i framtida. I dag er det ett nødmeldenett for brann (telefonnummer 110), ett for politi (112) og ett for ambulanse (113). Dagens AMK-sentraler fungerer utmerket. Og viktigst av alt: Innbyggerne føler trygghet over å vite at sentralene er vel fungerende. Fram til man på landsbasis har avklart hvordan nødmeldetjenesten skal være, bør Helse Midt-Norge styre unna nye opprivende debatter om dette.

Les hele lederen i Romsdal Budstikke