Hopp til hovedinnhold


Folkekrav om full ambulanseberedskap

Folket i Andøy har lengst vei til lokalsykehuset - og dårligst beredskap, melder Vesterålen Online.
Over 2.300 andværinger krever full ambulanseberedskap i Andøy. Før helgen fikk ordfører Jonni Solsvik overrakt underskriftene fra duoen bak aksjonen - Anne Marie Heggelund Olsen og Berit Skotnes. – Dette gir meg et sterkt mandat til å jobbe videre med saken, sier Andøyordføreren.
Ulikhetene i ambulanseberedskapen internt i Vesteråls-regionen skaper både bekymring og utrygghet.

Likeverd og trygghet

Anne Marie Heggelund og Berit Skotnes bestemte seg i april for å synliggjøre dette - og samtidig fremsette krav om økt beredskap.
– Det er ikke akseptabelt at vi som bor i Andøy, og som har lengst reisetid til sykehus og legevakt av alle i regionen, skal ha dårligere ambulanseberedskap enn folk i Sortland og Hadsel har! Derfor reiser vi nå et krav om full beredskap også her i Andøy - slik at unge som gamle vet at hjelpen kommer raskest mulig når ulykken er ute, sier Anne Marie Heggelund Olsen.
På kvelds-, nattestid og i helgene er det ikke legevakt i Andøy, og heller ikke bemannede ambulansestasjoner med tilstedevakt.

– Hjemmevakttjenesten innebærer en oppmøtetid på ti minutter etter melding fra AMK-sentralen går ut.
– Når vi leser Forskrift om akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, finner vi det merkelig at Helse Nord RHF har tuftet mange av sine tjenester på hjemmevakt. Særlig siden hovedregelen tilsier tilstedevakt, sier de engasjerte Andøykvinnene.
Les mer om saken hos Vesterålen Online