Hopp til hovedinnhold


Helikopterleger: Det er ikke bruk for mer akutt legehjelp fra luften

Fire flyvende leger kritiserer beslutningen om å bruke 45 millioner danske kroner på et fjerde legehelikopter i Nordjylland, ifølge Jyllands-Posten.
Midt i et helgeopphold i Lalandia på Lolland blir en 41-år gammel kvinne plutselig veldig dårlig. Sterk hodepine, kvalme og nedsatt følelse i venstre side. Mistanke om hjerneblødning.
En ambulanse sendes av sted, og legehelikopteret i Ringsted går i luften. For å spare tid møtes de to former for utrykning i Nakskov, hvor kvinnen flyttes over og flys videre til Odense Universitetshospital.
Etter 21 minutters flytur er hun fremme, fire minutter senere har spesialistene på sykehuset tatt over, og kvinnen blir operert. I dag er hun i gang med gjenopptrening for å kunne komme tilbake på sitt arbeide.
Fortellingen fremgår av årsrapporten 2016 over de tre nåværende legehelikoptre i Ringsted, Billund og Skive.
Med finanslovsavtalen mellom regjeringen og Dansk Folkeparti er det et fjerde på vei i Region Nordjylland.
Selv om det er gode eksempler på helikopternes livreddende innsats, kritiseres beslutningen om å bruke 45 millioner kroner på enda et legehelikopter. Til og med av helikopterlegene.

Tre er nok

– Det er jo et bestemt antall offentlige kroner til rådighet i helsevesenet. Etter vår vurdering er det ikke et fjerde akutthelikopter vi mangler mest. Vi kan godt klare oss med de tre nåværende - især hvis det helikoperet som nå har base i Skive flyttes litt lengre nord, sier overlege Jesper Dirks fra Rigshospitalet.
Les mer om saken hos Jyllands-Posten