Hopp til hovedinnhold


Flyttet inn på helikopterbase med havutsikt: De trives på bybasen

Endelig har helikoptermannskapet flyttet inn på helikopterbasen igjen. Utrykningstida er tilbake til normalen, og en base like utenfor sentrum gir rom for mer samhandling med andre blålysetater, skriver Harstad Tidende (krever innlogging).
– Før tok det oss mellom åtte og femten minutter å kjøre fra hotellet i byen til basen på Stangnes, så det er veldig bra for pasientene i distriktet at vi nå har flyttet inn og er tilbake til normal utrykningstid, sier Frode Sørensen, medisinsk leder for helikopterbasen i Midtre Hålogaland, som midlertidig er lagt til Stangnes i Harstad.
Fram til oktober i fjor driftet de i en av forsvarets hangarer på Evenes, som de da måtte ut fra ettersom forsvaret hadde bruk for hangaren selv. I påvente av at Helse Nord skal bestemme hvor ny permanent base skal være, har de flyttet midlertidig inn på Stangnes, samlokalisert med Heliteam. Men siden oktober har utrykningstida vært 15 minutter lengre enn vanlig ettersom boligbygget ikke sto klart før til jul, og de måtte bo på hotell i byen. Den 23. desember var det klart for innflytting.

– Velfungerende base

– Det har vært en lang prosess, men er blitt en kjempebra base. Baseleder Nina Brå har gjort en formidabel innsats, og vi har fått en velfungerende base med bra standard og gjennomtenkte løsninger som gjør det effektivt når vi skal rykke ut, forklarer Sørensen.
Selve basebygget er så godt som ferdig, og det gjenstår kun litt tilpasninger før hangaren som de leier av Heliteam, er helt tilpasset.
– På Evenes hadde vi begrenset bevegelse utendørs ettersom vi bodde på forsvarsområde. Nå er vi nært byen, og det er praktisk logistikkmessig å holde til nært post og butikk. Det gjør det enklere driftsmessig, sier han.

Blålysmøter

– Med plassering på Stangnes har vi fått en annen arena for å møte de andre blålysetatene som vi vanligvis bare møter ute på oppdrag. Her er vi nærmere og kan møte våre samarbeidspartnere utenom oppdrag, sier basesjefsflyger Robert Paulsrud.
Les mer om saken og se bilde hos Harstad Tidende (krever innlogging)