Hopp til hovedinnhold


Flytter AMK-sentralen

De ansatte ved AMK-sentralen i Østfold ble ikke hørt: AMK-sentralen flyttes til Oslo, skriver Fredrikstad Blad.

De mange ansatte bakerst i møtelokalet måtte vente i mer enn to timer på styremøtet før de fikk endelig svar:

Det blir flytting av sentralen.

  • Styret går inn for at det etableres en felles AMK-sentral for Østfold, Oslo og Akershus og sier dermed ja til virksomhetsoverdragelse.
  • Styret presiserer at det ikke omfatter ambulansetjenesten i Østfold
  • Arbeidet starter umiddelbart. Seneste tidspunkt for iverksettelse er 1. oktober 2015.
  • Administrerende direktør får fullmakt til å sluttføre avtalen, og til å  følge opp at Oslo dekker kostandene som påløper ved overdragelsen.
  • Samtidig sier styret at de ser positivt på utredningen av en felles AMK-sentral på Rygge, som fortsatt pågår. Styret ønsker å medvirke til å belyse et slikt alternativ. 

Styreleder Hans Jørn Rønningen sa det i klartekst: - Dette er den vanskeligste saken vi har hatt. 

Flere av styremedlemmene var tydelige på at de syns tidpunktet er vanskelig, særlig fordi beslutningen må fattes før man har avklart hva som skjer på nasjonalt plan med hensyn tilfelles nødnumre og nødsentraler. 

Økonomi vesentlig

Sykehusdirektør Just Ebbesen la frem for styret saken med innstilling om flytting til Oslo.

Bygging av det nye administrasjonsbygget på Kalnes går nå ut på anbud. Dersom AMK skulle legges til Kalnes ville det koste 46 millioner kroner i investering. Dette er et vesentlig argument for å samle AMK-tjenesten for Østfold, Akershus og Oslo i én sentral, heter det i saksfremlegget. 

Les mer om saken hos Fredrikstad Blad