Hopp til hovedinnhold


Flyalarmen kan bli ubrukelig fra 2017

Telenor-eid selskap har sagt opp avtalen om drift av flyalarmen, som ryker sammen med FM-nettet i 2017, ifølge Teknisk Ukeblad.Les også i Teknisk Ukeblad: Derfor har vi fortsatt flyalarm

Sivilforsvarets lydgivere, populært kalt flyalarmen, testes i fredstid to ganger i året - klokken 12 den andre onsdagen i januar og juni.

Men flyalarmen må moderniseres. Den styres nemlig gjennom FM-båndet, som etter planen skal avvikles 1. januar 2017.
– Systemet bæres på FM-båndet. Vi må innføre ny bærer før 2017. Alternativene kan være nødnettet eller DAB, fortalte Jørn Atle Moholdt, avdelingsleder i sivilforsvarsavdelingen i DSB til Teknisk Ukeblad i 2013.
Telenor-eide Norkring, som eier og driver kringkastingsnettene, sa også i fjor sommer opp avtalen fra 1996 om drift av flyalarmen, med virkning fra 1. januar 2017.

Under behandling

I mars i fjor ba Justisdepartementet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredsskap (DSB) redegjøre nærmere for behovet for nytt styringssystem.
– Det er viktig at vi har et velfungerende varslingssystem, de tekniske løsningene er en sentral del av dette. Saken er til behandling i departementet, svarer statssekretær Hans J. Røsjorde gjennom informasjonsavdelingen på spørsmål om bakgrunnen for at de ba om redegjørelsen samt status for saken.
Det er Justisdepartementet som har det øverste ansvaret for at varslingen fungerer.
«Konsekvensene av en nedleggelse av FM-sendingene uten en modernisering av styringssystemet for lydgiverne vil være en nedleggelse av Sivilforsvarets befolkningsvarslingssystem», heter det i svaret fra DSB som Teknisk Ukeblad har fått innsyn i.

1250 anlegg

At flyalarmen må bygges om, har vært kjent siden 2011.
«Som følge av at FM-nettet for radiokringkasting skal avvikles og overføres til DAB-radio, må Sivilforsvarets varslingsanlegg bygges om for å sikre utløsning av tyfonene», heter det i en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fra 2011.
Dette betyr at omtrent 1250 operative varslingsanlegg må bygges om innen 2017.

Les mer om saken hos Teknisk Ukeblad