Hopp til hovedinnhold


– Flommen isolerte oss fra omverdenen

Kåre Trondsen i ambulansetjenesten kunne fortelle om kaos under flommens første dag, der ambulanser ble innestengt og veger brast bak ambulanser med pasienttransporter, skriver Østlendingen.
Dette kom fram under gårsdagens store oppsummeringsmøte etter flommen i Nord-Østerdal, med representanter fra politi, brann- og redningsvesen, Sykehuset Innlandet, kommunene, ambulansetjenesten, Norges vassdrags- og energiverk (NVE) og Statens vegvesen.
– Vegbrudd kom brått flere steder på en gang, og enkelte plasser var ambulansen siste bil som fikk kjøre før vegen ble stengt, sier Kåre Trondsen ved ambulansetjenesten, som slet med å få oversikt over mulige veger å kjøre.
– I en liten fase var regionen vår avstengt i forhold til å få pasienter ut og inn, sier Trondsen.
Skydekket var også for lavt til å bruke helikopter, og alle helikoptrene var i tillegg omdirigert til Gudbrandsdalen.
Trondsen påpeker at det var hell i uhell at flommen kom på dagtid og ikke om natta.
Dette fikk stor støtte av de andre frammøtte, som innser at beredskapen er for dårlig på kveld og natt.
Fylkesmannen har varslet en større beredskapsøvelse i Tynset med alle nødetater i 2014 eller 2015.
Les mer om saken hos Østlendingen