Hopp til hovedinnhold


Flest unaturlige dødsfall på fredager

I en analyse av meldinger om uønskede hendelser som medførte død fra sykehusene i Oslo og Akershus, kommer det frem at de fleste av disse hendelsene skjedde på fredager og tirsdager, ifølge Dagens Medisin.
– Fredager starter helgeturnusen, og dette kan ha betydning. Hvorfor det er en opphoping på tirsdager, har vi ingen god forklaring på, sier assisterende fylkeslege i Oslo og Akershus, Grethe Hoddevik, som har analysert tallene.
Som en del av den løpende områdeovervåkingen av spesialisthelsetjenesten har Hoddevik  systematisert og analysert meldinger om unaturlig dødsfall mellom 2008 og 2012.
Meldingsmaterialet kommer fra spesialisthelsetjenesten i Oslo og Akershus.
De fire vanligste årsakene til dødsfallene var kjent men sjelden komplikasjon, forsinket behandling, organisasjonsvansker og rutinesvikt.
Les mer om saken hos Dagens Medisin