Hopp til hovedinnhold
Stortinget. Foto: Wikimedia Commons


Stortingsflertall for å fjerne særaldersgrensa

Mandag 7. juni stemte Stortinget over en endring i loven om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn og lov om pensjonsordning for sykepleiere.

Stortingsflertallet var for en fjerning av plikten til å fratre ved særaldersgrense.

På voteringslisten ser man at alle representantene for Høyre, Kristelig folkeparti og Venstre var for, og alle utenom en i Fremskrittspartiet.

I tillegg var det tre representanter i Arbeiderpartiet og en i Sosialistisk venstreparti som var for.

Et stort flertall i Arbeiderpartiet, alle representantene for Senterpartiet, Miljøpartiet de grønne og Rødt var mot.

Til sammen var 47 for en lovendring og 39 mot.

Lovendringen gjør at plikten til å fratre stillingen ved aldersgrensen i tilfeller der aldersgrensen er lavere enn den alminnelige aldersgrensen er fjernet, skriver Stortinget på sine nettsider.

Dette medfører at de med med særaldersgrense 60, 63 eller 65 år, kan fortsette i stillingen inntil den alminnelige aldersgrensen.

Pensjonsrettighetene for personer med slik særaldersgrense endres ikke.

Stortinget vedtok også å be regjeringen legge frem et forslag for å øke den alminnelige aldersgrensen i staten til 72 år, slik den er i arbeidsmiljøloven. Stortinget ber regjeringen vurdere ytterligere økning av aldersgrensene i arbeidslivet til 75 år.