Hopp til hovedinnhold


– Flere unge dør av hjertestans

Antall unge mennesker som dør av plutselig hjertestans kan være høyere enn man hittil har trodd, ifølge medisinske eksperter, melder NRK Livsstil.
Når unge tilsynelatende friske mennesker dør, kan det være vanskelig å fastslå at hjertestans var årsaken.
Britiske eksperter mener at mange slike dødsfall kan bli oppfattet som for eksempel uforklarlige trafikkulykker, drukning eller epileptiske anfall.
Professor Sanjay Sharma ved St. George`s University Hospital mener at 25 prosent flere unge under 35 år dør på grunn av plutselig hjertestans enn det statistikken viser.
Det betyr i så fall at 16 unge briter mister livet av skjult hjertesykdom hver uke, sier Sharma til Sky News.

Uenige om nytten

Hvert år får nesten 16.000 unge symptomfrie briter testet hjertet sitt. Testene viser at 300 av dem har forandringer i hjertet som kan være en potensielt livstruende sykdom, ifølge hjelpeorganisasjonen CRY (Cardiac Risk in the Young).
Nytten av hjertescreening av unge idrettsutøvere er likevel et omdiskutert tema, ifølge medisinprofessor og hjertespesialist Torbjørn Omland ved Universitetet i Oslo og Ahus.
– Ifølge en italiensk undersøkelse hvor idrettsutøvere ble screenet med EKG, falt hyppigheten av plutselig død hos aktive utøvere med hele 90 prosent i løpet av 25 år etter at screening ble innført. Men tilsvarende undersøkelser i USA og Israel viser ingen reduksjon i hyppigheten av uventet hjertestans, sier han.
Les mer om saken hos NRK