Hopp til hovedinnhold


Flere ringer 113 enn før

AMK-sentralen opplever at stadig flere ringer 113. Økningen i henvendelser gjør at ambulansene ikke klarer å oppfylle målet til utrykningstid i Bergen, skriver Bergensavisen (krever innlogging).

Målet er at det i 90 prosent av akuttilfellene skal være en ambulanse på plass innen 12 minutter i tettbygde strøk og innen 25 minutter i mer grisgrendte strøk.

Når det gjelder Bergen har ambulansetjenesten langt igjen før de når kravet.

– Det som skjer når Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) får mange telefoner, er at vi blir mindre i stand til å luke ut de oppdragene som kunne løst seg med en annen ressurs enn ambulanseutrykning, sier Øyvind Østerås som er sjef ved Akuttmedisinsk avdeling.

– For Helse Bergen hadde det kostet 80 millioner kroner årlig å oppfylle et lovfestet krav til utrykningstid, forteller Østerås.

36.000 har ringt 113 i år

Hittil i år har økningen av 113-henvendelser økt med 8,4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I 2018 hadde AMK 33.008 anrop fra januar til og med september. I år har de hatt 36.030 henvendelser. Hver samtale tar i snitt 3,4 minutt.

– Når man får mange telefoner samtidig, blir man av og til nødt til å sende en ambulanseutrykning for å få avklart det man kanskje kunne funnet ut av i en lengre 113-samtale, sier Østerås.

Må svare innen ti sekund

Selv om økningen av henvendelser går utover responstiden, er AMK tydelig på at de ønsker at folk skal ringe, selv om de er usikre på om det er alvorlig nok.

– Det er bedre å ringe en gang for mye. Vi er her for å vurdere hvilken type hjelp som trengs, forteller plasstillitsvalgt i Delta, Mads Larssen Samuelsen.

AMK har et krav om å besvare 90 prosent av henvendelsene innen 10 sekunder.

Det klarer AMK-sentralen på Haukeland universitetssykehus med god margin.

– Økningen av henvendelser gjør at AMK Førde tar en større del av anropene som vi ikke klarer å svare raskt nok, sier Jensen.

Les mer om saken hos Bergensavisen (krever innlogging)