Hopp til hovedinnhold


Flere pasienter er over 250 kilo

Derfor har St. Olavs Hospital anskaffet egne ambulanser, bårer og senger for å kunne gi ekstremt overvektige en god behandling, skriver Aftenposten.

– Tidligere hadde vi store pasienter av og til. Nå får vi oftere pasienter som er ekstremt overvektige, og vi kan ha flere i denne pasientgruppen innlagt på sykehuset samtidig, sier Cathrine Valla, HMS-sjef ved St. Olavs hospital til Adresseavisen.
Hun sier at økende overvekt blant pasienter er noe sykehus over hele landet opplever.

Større belastning

I fjorårets HMS-rapport for St. Olav blir økningen av pasienter med stor overvekt trukket frem som en av utfordringene når det gjelder fysisk arbeidsbelastning for ansatte.
– Ambulansearbeidere rapporterer at de oftere enn tidligere får henteoppdrag av pasienter som er ekstremt overvektige. Det innebærer pasienter som er over 250 kilo. Dette gir noen ekstra utfordringer for de ansatte, fordi det er en pasientgruppe som stiller krav til at vi har riktig utstyr for å ivareta pasientene på en god og verdig måte, sier Valla.
I januar tok ambulansetjenesten i bruk en intensivambulanse som er bygd om slik at det skal bli lettere å håndtere pasienter som er ekstra store. Ambulansen er romsligere innvendig og har en seng som er bredere og tåler større belastning.
– En vanlig båre tåler en vekt på 150 kilo. Denne båren tåler 318 kilo, forklarer Stein Roger Nilsen, fagutvikler i ambulansetjenesten idet han viser frem den nye ambulansen med båre.
Båren er motorisert slik at ambulansearbeiderne lett kan flytte den inn i bilen. Den nye ambulansen er også utstyrt med en rullestol som er i stand til å gå trapper.
– Det hender vi får henteoppdrag i blokker uten heis. Hvis pasienten er svært tung, er det ikke forsvarlig at vi bare er to. Da må vi få hjelp av brannvesenet. Nå kan vi isteden bruke denne stolen, forklarer Nilsen.
Les mer om saken hos Aftenposten