Hopp til hovedinnhold


Flere overlever alvorlige hodeskader

– Før 2005 døde nesten halvparten av pasientene med kritiske hodeskader, mens nå er det godt under en tredjedel som dør, sier overlege og seniorforsker Torsten Eken til NRK Norge.
De siste årene har stadig flere alvorlig skadde pasienter blitt fraktet til akuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus, som har ansvar for mer enn halve Norges befolkning.
Nå viser en stor kartlegging at sjansene for å overleve er blitt mye høyere.
Sammen med tre andre leger og forskere fra OUS og AHUS har Eken analysert behandlingsresultatene for 12.191 traumepasienter innlagt på Oslo Universitetssykehus i perioden 2001 til 2011.
De fant altså at det har skjedd en stor forbedring fra 2005 og framover når det gjelder akkurat disse pasientene.
– Forbedringen har spart over 100 liv de siste åra, sier Eken.

Flere årsaker

Han peker på en rekke forbedringer som har skjedd i behandlingen i denne perioden:
– Vi har fått bedre kompetanse på skadestedet og i sykehusene rundt i regionen. Det skjer en raskere overflytting av pasientene til Oslo Univeritetssykehus. Og ikke minst har Oslo Univeristetssykehus satt inn flere erfarne nevrokirurger med traumekompetanse, slik at pasientene blir raskt operert når de kommer inn. På denne måten minsker man risikoen for alvorlige hjerneskader, sier Eken.
Sykehusledelsen forsikerer at de er klar over hvor viktig det er at de beste spesialistene er tilgjengelig for akuttmottakene til enhver tid.
Undersøkelsen tar utgangspunkt i det forholdsvis ferske traumeregisteret ved Oslo Universitetssykehus.
Les mer om saken hos NRK