Hopp til hovedinnhold


Flere og flere utrykninger

Østersund: Antallet utrykninger har økt med 37 prosent de siste fem årene. En aldrende befolkning forklarer en del, men langt ifra alt. Økte krav og forventninger spiller en avgjørende rolle, ifølge Länet.
I 2009 gjorde fylkets ambulanser 11.872 utrykninger. I fjor var antallet 16.219. Men ressursene er omtrent på samme nivå i hele perioden.
– Visst har vi ressursmangel, vi strekker ikke alltid til og i blant må pasientene vente lengre enn nødvendig.  Jeg skulle ønske at man så over ressursene slik at de er på nivå med antall oppdrag, sier Britt-Marie Stolth, enhetssjef for ambulanse midt, der Østersund, Krokom og Jerpen inngår, samt Åre under skisesongen.
Befolkningen i fylket har minsket under den aktuelle femårsperioden, men andelen eldre øker og dermed behandlingsbehov.
– Det er mange eldre som bor hjemme uten hjemmehjelp og vi har en primærhelsetjeneste som ikke har fungert så veldig godt. Det har vært vanskelig å komme fram på telefon og det har vært mangel på leger på endel helsesentraler, sier Britt-Marie Stolth.
Les mer om saken hos Länet