Hopp til hovedinnhold
Munnbind. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Munnbind har vært mangelvare under koronautbruddet. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr.

I løpet av de siste ukene er det inngått en rekke avtaler med ulike norske virksomheter som er i gang med å produsere smittevernutstyr, skriver Helse Midt-Norge.

Med et utfordrende internasjonalt marked for smittevernutstyr, er disse avtalene viktig for å sørge for at norsk helsevesen har nok utstyr, både på kort og noe lengre sikt.

– Det er arbeidet godt med å få på plass disse avtalene og produksjon i Norge er et viktig bidrag for å sørge for nok smittevernutstyr til helsevesenet fremover. Det internasjonale markedet for smittevernutstyr er krevende etter koronautbruddet og det er viktig at smittevernutstyr også kan produseres i Norge, sier administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst RHF.

Betydelig omfang

Norsk produksjon kommer i tillegg til det man importerer fra utlandet. Det er allerede kommet leveranser av norskprodusert smittevernutstyr, og det vil komme mer fremover.

Hittil har man inngått avtaler om å få levert følgende fra norske produsenter innen de neste seks månedene:

  • 600.000 engangs smittevernfrakker
  • 60.000 flergangs smittevernfrakker
  • 1,7 millioner visir/øyebeskyttelse
  • 200.000 operasjonsluer
  • Desinfeksjonsvæske, inntil 20.000 liter i døgnet

Det er videre utlyst en innovativ anskaffelse av åndedrettsvern, og 44 leverandører har meldt seg med ønske om å delta i denne anskaffelsen.