Hopp til hovedinnhold


Flere kan overleve hjerteinfarkt

AMK-operatører har vanskeligere for å bedømme kvinners brystsmerter enn menns. Med et databasert beslutningssystem ville flere fått rett hjelp, viser en ny svensk studie.

AMK-operatører har vanskeligere for å bedømme kvinners brystsmerter enn menns. Med et databasert beslutningssystem ville flere fått rett hjelp, viser en ny svensk studie, skriver Vårdfokus.

SVERIGE: En studie fra Högskolan Väst viste at på innsamlet informasjon om drøyt 500 pasienter i Gøteborg prioriterte operatørene 15 pasienter for lavt, hvorav ni døde, mens dataprogrammet bare gjorde åtte feil, og disse tilfellene var mindre alvorlige.

Når noen med akutte brystsmerter ringer 112 stiller operatørene  et visst antall standardspørsmål om alder, kjønn, hvor lenge smertene har vart, hvor sterk den er og om pasienten kaldsvetter, har stråling med mer.

Svarene mates inn i datasystemet, men operatørene fatter selv beslutningen om hvilken prioritet pasienten skal gis. Gjelder det en hjerteinfarkt sendes en spesialutrustet ambulanse.

Kvinner vinner mest på beslutningsstøtte

– Min idé fra begynnelsen av var at man burde ta rede på om man ved hjelp av en statistisk modell kan bruke informasjonen på en smartere måte. Det viste seg at kvinner tjente mest på systemet. Det virker som om de var litt vanskeligere for operatørene å bedømme, sier Martin Gellerstedt som er ekspert på medisinsk statistikk.

Forskerne samlet inn informasjon om drøyt 500 pasienter, svarene deres på operatørenes spørsmål, hvilken diagnose de fikk til slutt, og om de overlevde.

Tanken er at de medisinske operatørene skal mate inn svarene på standardspørsmålene som i dag, deretter viser datamaskinen hvor stor sannsynlighet det er for at pasienten har fått hjerteinfarkt.

–  Det er alltid følsomt å la datamaskiner ta denne typen beslutninger, men de studier som er gjort til nå viser at datamaskinen slår selv de mest erfarne legene når det gjelder å bedømme hjerteinfarkt, sier Gellerstedt i en pressemelding fra Högskolan Väst.

Studien Does sex influence the allocation of life support level by dispatchers in acute chest pain? er publisert i American journal of emergency medicine. For å få et sikrere underlagsmateriale følges nå 5000 pasienter med akutte brystsmerter opp.

Les mer om saken i Vårdfokus