Hopp til hovedinnhold


– Flere ambulanser og mer personell hvis sykehus legges ned

Ny sykehusstruktur kan få store konsekvenser for ambulansetjenesten, mener Guttorm Brattebø, leder for de prehospitale tjenestene i Bergensområdet, ifølge Dagens Medisin.
Helseminister Bent Høies (H) uttalelse om at akuttkirurgi krever et pasientgrunnlag på 60.000 til 80.000 innbyggere innebærer at halvparten av Norges sykehus er for små til å ha akuttkirurgisk beredskap.
Sykehusnedleggelser vil imidlertid få store konsekvenser for hvordan ambulansetjenesten organiseres, advarer Guttorm Brattebø, anestesilege og leder for de prehospitale tjenestene ved Haukeland Universitetssykehus:
– Konsekvensen nedleggelse av sykehus har for de prehospitale tjenestene, og spesielt ambulansetjenesten, er at det blir flere lengre og mer krevende transporter. Det betyr at vi må ha større kapasitet – flere folk i legevaktsentralene og AMK-sentralene – for å finne ut hvor denne pasienten skal, og hvordan vi skal gi pasienten hjelp på veien. Vi trenger flere ambulanser og mer ambulansepersonell for å klare dette. Det setter større medisinskfaglige krav til dem som skal følge pasientene, for disse pasientene kommer til å bli dårligere i løpet av turen.
Fra 40 til 150 kilometer
Uttalelsen falt under et høringsmøte arrangert av Senterpartiet på Stortinget onsdag, i anledning helseminister Bent Høies (H) nasjonale helse- og sykehusplan, som er varslet lansert i oktober.
Les mer om saken hos Dagens Medisin