Hopp til hovedinnhold


Flere alvorlige hendelser innmeldt

I fjor mottok Statens helsetilsyn 414 varsler om alvorlige hendelser. Det er en liten økning fra året før, melder Dagens Medisin.
Antallet alvorlige hendelser som ble meldt til Statens helsetilsyn økte fra 399 i 2013 til 414 i fjor. – en økning på 4 prosent.
Over fire av ti avsluttet
Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. I 73 prosent av varslene Statens helsetilsyn mottok i fjor, døde pasienten.
Ved 45 prosent av varslene vurderte Statens helsetilsyn etter innledende undersøkelser at det ikke var grunnlag for å mistenke svikt i helsehjelpen, og saken ble avsluttet.
For drøyt fire av ti varsler ble saken overført til fylkesmannen for videre oppfølging.
Ett to fra psykisk helsevern
Nær halvparten av varslene var for psykisk helsevern, mens 52 prosent var fra somatisk spesialisthelsetjeneste, ifølge Statens helsetilsyn.
Ett av ti varsler gjaldt hendelser i forbindelse med fødsel, og like stor andel var relatert til kirurgiske inngrep. Selvmord, selvmordsforsøk, selvskading og overdose stod for 43 prosent av varslene.
Lovfestet i 2012
Alle uønskede hendelser i spesialisthelsetjenesten skal meldes til Meldeordningen, underlagt Kunnskapssenteret, og alvorlige hendelser skal meldes videre til Statens helsetilsyn. Dette ble lovfestet fra 2012.
Ifølge den første årsrapporten fra Kunnskapssenteret, ble det i 2013 sendt inn 9540 meldinger. Av disse ble 399 regnet som alvorlige og meldt videre til Statens helsetilsyn.
Les mer om saken hos Dagens Medisin