Hopp til hovedinnhold


Når ambulansen ikke kan komme fort

I Danmark ønsker legeforeningen at flere instanser kan rykke ut ved nødanrop før ambulansen når frem. I Sverige fortviler pårørende over at dette ikke er tillatt per i dag.

edox-les-vauberts-open-heartI Danmark ønsker legeforeningen at flere instanser kan rykke ut ved nødanrop før ambulansen når frem. I Sverige fortviler pårørende over at dette ikke er tillatt per i dag.
Det går ofte for lang tid før ambulansen når frem, mener den danske legeforeningen, som derfor ønsker at kommunal beredskap, politi og hjemmepleie kan rykke ut og gi livreddende førstehjelp til ambulansen er fremme.
I dag har brannvesenet mulighet til å rykke ut med nødbehandling i Danmark, men i utgangspunktet kun til ulykker og ikke sykdom. Især i utkantområder mener den danske legeforeningen at det er stort behov for raskere utrykning.
Representanter fra brannvesenet i Danmark er positive til forslaget.
Les mer om dette i Beredskabsinfo
Brannvesenet i Sverige ønsker også å kunne rykke ut ved sykdom når ambulansen er forhindret i å komme raskt. I dette innslaget forteller en enkemann hvordan kona hans døde da ambulansen brukte 20 minutter, mens brannvesenet befant seg noen hundre meter unna:Se også vår egen debatt om First Respond som brannsjef i Hallingdal brann- og redningstjeneste ønsker å starte:
- Jeg er sikker på at vi vil redde flere liv i First Respond-oppdrag enn det vi gjør ved branner, og slik sett burde vi være sikre på at vi nå er på rett vei. Hvorfor har jeg da en dårlig magefølelse for dette?