Hopp til hovedinnhold


Firedoblet andelen sepsis-pasienter som fikk antibiotika innen én time

Akuttmottaket ved UNN Tromsø er ett av flere sykehus som har forbedret behandlingen av pasienter med sepsis, melder Dagens Medisin.
Etter at Statens helsetilsyn avdekket avvik ved alle sykehusene som inngikk i tilsyn på mottak av pasienter med blodforgiftning, har flere forbedret seg betraktelig – som akuttmottaket på UNN.
Det landsomfattende tilsynet ble gjennomført i perioden 2016-2018 og avdekket svikt ved samtlige sykehus, ifølge rapporten fra Statens helsetilsyn.
Konklusjonen var at mange pasienter med blodforgiftning (sepsis) venter uforsvarlig lenge på legevurdering, særlig når pågangen på akuttmottak er stor, og gjennomgående fikk pasientene for sen behandling med antibiotika.
Betydelig forbedring
Flere sykehus har tatt grep. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø avdekket tilsynet i januar i fjor at 9 av 19 pasienter med alvorlig sepsis måtte vente over to timer før de fikk antibiotika, og 14 og 18 ventet mer enn én time.
I gjennomsnitt behandler sykehuset to slike pasienter hvert døgn.
Tallene fra tilsynet betød at 78 prosent ventet over én time, det vil si at bare 22 prosent fikk antibiotika innen den tiden. Nå er det bare 10 prosent som ikke har fått antibiotikabehandling i løpet av én time etter ankomst: Med andre ord, nå får 90 prosent, fire ganger så mange, behandling i løpet av én time.
Et viktig tiltak har vært etableringen av mottaksteam med vakthavende medisinske leger, anestesilege, to sykepleiere og bioingeniør i akuttrommet, og radiograf og anestesisykepleier som kan tilkalles ved behov.
Akuttjournal og tjenestekoder er endret bedre å kunne kartlegge arbeidsprosessene i mottaket.
Les mer om saken hos Dagens Medisin