Hopp til hovedinnhold


Det blir fire forskerstillinger på traumatologi

NKT-T (Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi) er i ferd med å opprette forskerstillinger i samarbeid med de fire medisinske fakultetene i Norge.
Dette er stillinger for etablerte forskere med doktorgrad, som i en nasjonal gruppe skal løfte forskning innen alle aspekter av alvorlige skader til et nytt nivå, skriver NKT-T.
Forskerne skal ha regional tilhørighet i de fire helseregioners geografiske områder, men kommer til å samarbeide med NKT-Traume og professor Torben Wisborg i en forskningsgruppe som dekker hele landet.
– Dette blir et løft for traumeforskning i Norge, sier Torben Wisborg. – Forskningen til nå har vært preget av små, driftige miljøer, men begrenset tilgang på nasjonale data. Nå knytter vi landet sammen og legger rammen for både nasjonale og internasjonale forskningsprosjekt som skal forbedre behandlingen av alvorlig skadde.
Søknadsfristen for den første stilling ved Universitetet i Tromsø er allerede 11. juni.
Les hele saken hos NKT-T