Hopp til hovedinnhold


Fire av ti pasienter legges direkte inn på sykehus

Fastleger og legevaktleger er portvakter for færre akuttinnleggelser enn forventet, viser ny forskning, ifølge Dagens Medisin.

Les også: Sykehuset har egen fastlege-telefon for å unngå unødvendige innleggelser
Forskere ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, NORCE, har gjennomgått alle akuttinnleggelser ved norske sykehus i 2014.
– Vi ønsket å undersøke fastlegenes og legevaktlegenes rolle ved øyeblikkelig hjelp-innleggelser og se i hvor stor grad de er portvakter for disse innleggelsene. Vi ble overrasket over at tallet på innleggelser der pasientene ikke først hadde vært i kontakt med fastlege eller legevaktlege, var større enn vi hadde antatt. Vi gjorde grundige analyser for å se metoden vår var god og at det ikke var noen feil der, forteller Jesper Blinkenberg, leder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin.
Flest direkteinnleggelser i byene
I 2014 var det 497.587 akuttinnleggelser til somatiske sykehus i Norge, når man ekskluderer fødsler. Direkte innleggelser sto for hele 43 prosent, mens 31 prosent ble henvist av legevaktlege og 25 prosent ble henvist av fastleger.
– Direkte innleggelser var enda mer vanlig i sentrale områder, hvor de utgjorde 52 prosent. Et betydelig antall av pasientene ble altså direkteinnlagt på sykehus uten å ha vært i kontakt med fastlege eller legevakt, sier Blinkenberg.
– Hva innebærer dette?
– Fastlegenes og legevaktlegene har en viktig portvakt-rolle ved at de skal fange opp de pasientene som trenger å komme på sykehus, men ikke legge inn de pasientene som kan få like god eller bedre behandling hjemme eller i kommunal akutt døgnenhet (KAD). Dette er åpenbart viktig for pasientene for at de skal få nødvendig utredning og behandling, men det er også viktig for sykehusene at det ikke legges inn for mange pasienter. Det fører til overbelegg og store utgifter for helsevesenet.
Overbelaster sykehus
Forsker Blinkenberg mener informasjonen om andelen direkte akuttinnleggelser er nyttig informasjon for de som planlegger helsetjenester, blant annet i arbeidet med å redusere overbelastning på sykehus.
– Hvilke pasienter er det som i dag blir direkteinnlagt?
– Det er flere grupper; noen kommer direkte med ambulanse med tilstander med stor grad av hast, andre kommer fra sykehjem og en overraskende stor gruppe kommer fra sykehuset. Dette gjelder for eksempel pasienter med kreftsykdom som er under oppfølging eller pasienter som får komplikasjoner etter kirurgisk prosedyre.
Les mer om saken hos Dagens Medisin