Hopp til hovedinnhold


Fire ansatte kan få ansvaret for 2 millioner liv: – Oppgaven skremmer oss

AMK Innlandet: Dersom landets største AMK-sentral evakueres, tar reservesentralen over. Der har de ansatte aldri trent på å ha ansvaret for en tredjedel av landets befolkning, melder NRK Hedmark og Oppland.

Se for deg følgende situasjon: Du trenger øyeblikkelig hjelp og ringer 113 - nødnummeret til akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK). Telefonen ringer og ringer. Ingen svarer.
Det kan bli realiteten dersom AMK-sentralen i Oslo må forlate lokalene på grunn av terror eller andre trusler. Da overtar Innlandets sentral ansvaret. De ansatte er redde og bekymret.
– Vi tør ikke forestille oss at det kan skje. Ingen har den nødvendige kompetansen og opplæringen til å kunne håndtere noe så stort, forteller en av NRKs kilder, som sitter i en sentral posisjon i ett av AMK-distriktene.

Bekymret for pasientsikkerheten

Dersom AMK-sentralen i Oslo må evakuere tar det minst 30 minutter for de 15 ansatte å flytte til sin reservesentral. Det betyr ekstrem pågang for sentralen i Innlandet der det ofte bare er fire personer på jobb.
NRK har snakket med kilder i viktige posisjoner hos AMK-sentralene i Oslo og Innlandet. Mange sier det samme.
– Oppgaven skremmer oss. De ansatte er bekymret når de går på jobb. Det er rart det ikke allerede har skjedd en evakuering, forteller en.
Forskjellen på sentralen i hovedstaden og Innlandet er store. I 2018 hadde Oslo over 200.000 nødsamtaler, som i snitt varte i 3 minutter og 51 sekunder. Totalt hadde hovedstaden over 700.000 samtaler i fjor. AMK Innlandet mottok i underkant av 44.000 nødsamtaler, som i snitt varte i 3 minutter og 53 sekunder.
AMK Innlandet innrømmer at det aldri har blitt gjennomført øvelser.
– Jeg tror alle ansatte hos oss skulle ønske de hadde hatt mer trening innenfor flere områder, forteller Arne Stokke, avdelingssjef hos AMK-innlandet.

Får refs av helseministeren

Etter at NRK la fram saken for ledelsen ved AMK-sentralen i Oslo, erkjenner de at dette er noe de burde ha trent på.

– Vi må være forberedt på at de på ett eller annet tidspunkt, under visse omstendigheter, både kan og må flytte, sier Sindre Mellesmo, leder ved AMK i Oslo.

Les mer om saken hos NRK