Hopp til hovedinnhold


– Fineste i Midt-Norge

Ambulansefolket i Oppdal rykker inn i nybygg til 11 millioner, melder OPP.
Tre rom og kjøkken, garderober, oppholdsrom og stor garasje med oppstilllingsplass for to ambulanser samt vaskehall.
Det er innholdet i ambulansebygget som i dag ble overlevert Oppdal distriktsmedisinske senter (ODMS) fra Consto som har satt opp det 400 kvadratmeter store bygget til 11 millioner.
– Dette er Midt-Norges fineste ambulansebygg, mener Ola Røtvei, for anledningen i rollen som styreleder i ODMS.
Han får støtte av områdeleder i Ambulanse Midt-Norge, Bernt Kristiansen.
– Det er i hvert fall det fineste i fylket, sier han fornøyd.
Røtvei understreker at bygget leies ut til ambulansetjenesten som fra nyttår er underlagt St. Olavs Hospital i Helse Midt-Norge. Kommunen har ingen kostnader, understreker Røtvei som forteller at budsjettet ikke er overskredet.
– Vi har holdt løftet til ambulansetjenesten selv om det har tatt tid. Utbyggingen har gått på skinner, sier Røtvei etter at det var politisk diskusjon rundt plasseringen av bygget ved Oppdal stadion.
– Det kom på rett plass, repliserer stasjonsleder Rolf Pettersen som kunne overta bygget i dag.
Nå flytter de 13 ansatte og to lærlinger inn i bygget som allerede denne uka blir overnattingsplass for de som er på vakt til enhver tid.
I seks-sju år har Pettersen og kollegene jaktet en permanent plassering, og derfor var dagen i dag ekstra kjærkommen.
Ambulansemannskapet i Oppdal har rundt tusen utrykninger i året, og tilbakelegger over 150.000 kilometer på veien.
Les mer om saken hos OPP