Hopp til hovedinnhold


Fikk sparken etter ti timer

En vikarlege ved sjukehuset i Kristiansund fikk sparken etter bare ti timer. Da hadde legen forulempet en pasient og invitert henne til en privat fotoseanse på fritiden, melder NRK Møre og Romsdal.
Den utenlandske vikarlegen hadde tidenes korteste engasjement i Helse Møre og Romsdal.
Allerede på sin første arbeidsdag kom legen med tilnærmelser mot en pasient. Ifølge fylkeslegen i Møre og Romsdal skal legen ha kommet med kommentarer om kroppen til en ung kvinnelig pasient. Deretter inviterte han pasienten på en privat fotoseanse etter arbeidstid.
– Jeg kan bekrefte at legen hadde et arbeidsforhold som varte i en dag og to timer. Vedkommende måtte gå fra jobben umiddelbart etter at vi ble kjent med saken, og helseforetaket valgte selv å melde dette til fylkeslegen, sier personalsjef Olav Finnøy i Helse Møre og Romsdal.
Legen skulle i utganspunktet jobbe en uke i Kristiansund i desember 2014.
Assisterende fylkeslege i Møre og Romsdal, Cato Innerdal bekrefter at de gransker den utenlandske legen. Det er uklart hvor mange norske sykehus legen har arbeidet for. Fylkesmannen ved fylkeslegen vil i undersøkelsen av saken forsøke å avklare om tilsvarende bekymringsmeldinger har vært meldt tidligere om vedkommende lege.
Det er vikarbyrået Helsebemanning som har leid ut legen til Kristiansund sykehus.
Les mer om saken hos NRK