Hopp til hovedinnhold


Fikk skrape for håndtering av innsynsbegjæring i anbudskonkurranse om luftambulanse

Helse- og omsorgsdepartementet får skrape av Sivilombudsmannen i forbindelse med en begjæring om innsyn som gjaldt anbudskonkurransen i luftambulansetjenesten, ifølge Anbud365.

Ny vurdering må til, krever ombudsmannen, som ikke kan se at departementet har foretatt en tilstrekkelig selvstendig og konkret vurdering av om vilkårene for unntak fra offentlighet er oppfylt.
Departementets begrunnelse er også mangelfull, heter det, og det fremstår derfor som uklart i hvilken grad departementet har foretatt den vurderingen som kreves av de opplysningene det er bedt om innsyn i.
Bakgrunnen for saken var anbudskonkurransen som gjaldt luftambulansetjenesten fra juli i år. Her var både Lufttransport FW AS og Babcock Scandinavian AirAmbulance AS tilbydere.
Saken for Sivilombudsmannen gjelder Lufttransports begjæring av juni 2018 om innsyn i Babcocks fire inngitt tilbud.
Helse- og omsorgsdepartementet stadfestet i oktober 2018 helseforetaket Luftambulansetjenestens delvise avslag av juni samme år.
I forbindelse med klagebehandlingen fikk departementet bare oversendt Babcocks endelige tilbud, og i sitt vedtak av oktober i fjor ble bare det oversendte tilbudet vurdert.
Departementet begrunnet det med at de fire tilbudene er sammenliknbare hva spørsmålet om forretningshemmeligheter gjelder, slik Luftambulansetjenesten HF hadde opplyst. Luftambulansetjenesten viste i sitt vedtak av juni 2018 til en vurdering av taushetsplikt i de samme dokumentene sommeren 2017.
Allmenheten har imidlertid behov for etterprøvbarhet og kontroll av offentlige anbudskonkurranser, poengterer ombudsmannen. Avtaler det offentlige inngår med private, innebærer bruk av offentlige midler. Den som påberoper taushetsplikten, må begrunne hvorfor opplysningene skal unntas offentlighet. Begrunnelsen må knyttes til konkrete omstendigheter, men likevel slik at den ikke røper de aktuelle opplysningene.
Sivilombudsmannen skriver at det i denne saken er vanskelig å lese ut fra departementets begrunnelse hvilke konkrete omstendigheter og hensyn som ligger til grunn for avslaget på innsynsbegjæring.
Tidligere oversendelser har manglet enkelte dokumenter. Alle dokumentene innsynsbegjæringen gjelder, bes derfor oversendt på nytt i usladdet og sladdet versjon, konkluderer ombudsmannen.
Les mer om saken hos Anbud365