Hopp til hovedinnhold


Fikk kontroll på farlig bakterie

En potensielt farlig tarmbakterie kalt VRE ble i 2012 oppdaget ved Sykehuset Østfold. Godt smittevern gjør at sykehuset ikke har hatt nye tilfeller på ni måneder. Internasjonalt er det relativt unikt å få bukt med denne bakterien, ifølge Renholdsnytt.
En ny stor undersøkelse i Sykehuset Østfold viste ingen tilfeller av den resistente tarmbakterien vankomycin-resistente enterokokker (VRE). VRE-bakteriene er svært robuste og kan gi alvorlige infeksjoner for pasienter med betydelig svekket infeksjonsforsvar.
– Det er relativt unikt i Norge så vel som internasjonalt å få bukt med denne bakterien, og det er lagt ned en stor innsats fra mange fagfelt for at vi skulle lykkes, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug på sykehusets nettside.
Screeningen som er gjennomført ved sengepostene i Fredrikstad, er den tredje store undersøkelsen som gjøres uten at det er funnet spor av bakterien. Han understreker at resultatet har ikke kommet av seg selv.
– Svært mange medarbeidere har lagt ned en langvarig og betydelig innsats. Dette gjelder egentlig de aller fleste; fra laboratoriepersonell til helsearbeidere på sengeposter og i sykehjem, ambulansepersonell og AMK-sentral.
– I tillegg har sykehusledelsen tatt dette forbilledlig på alvor og brukt store ressurser blant annet på utstrakt VRE hurtigtesting. Dette mener vi er en av hovedårsakene til at sykehuset har fått bukt med bakterien, sier Jon Birger Haug.
Les mer om saken hos Renholdsnytt