Hopp til hovedinnhold


Fikk ikke ambulansefly til UNN etter hjertestans: Pasienten døde i helikopteret

En mann i førtiårene fra Øst-Finnmark døde av hjertestans på tampen av fjoråret. Kommuneoverlegen ba om ambulansefly til UNN for å berge mannen, men fikk det ikke.

Fylkesmannen bekrefter at de har åpnet tilsynssak ifølge iFinnmark (krever innlogging).

– Jeg ber om at dere bidrar til gjennomgang av avvist ambulansefly-oppdrag til Tromsø. En tidligere frisk pasient, hvor vi har kommet raskt til med avansert hjerte- og lungeredning, og hvor det hele tiden har vært tegn til cerebral aktivitet, fortjener full innsats for å forsøke å berge livet.

Det skriver en kommuneoverlege fra Øst-Finnmark som har sendt inn bekymringsmelding til Fylkesmannen i Troms og Finnmark etter at en mann i førtiårene døde av hjertestans.

iFinnmark har vært i kontakt med den aktuelle kommuneoverlegen, som av hensyn til de pårørende ikke vil kommentere saken noe nærmere overfor avisen før Fylkesmannen har konkludert i saken.

Åpnet tilsynssak

iFinnmark har bedt om innsyn i klagen på luftambulansetjenesten som legen har sendt til Fylkesmannen, og har fått tilgang til en sladdet versjon.

Assisterende helse- og sosialdirektør Snorre Manskow Sollid hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark, sier til iFinnmark at de har åpnet tilsynssak etter klagen fra kommuneoverlegen. Han sier at man selvfølgelig ser alvorlig på saken som endte med at en pasient døde. Men på nåværende tidspunkt kan han ikke kommentere noe i sakens anledning.

Grundig rapport

Kommuneoverlegen har gitt en grundig skriftlig rapport over hendelsesforløpet slik legen har opplevd det. Her forteller legen i detalj om ettermiddagen da lege-ambulanse-alarmen gikk.

– AMK Finnmark varslet undertegnede som hadde legevakt og begge ambulansebilene om hjertestans. AMK hadde lite informasjon, men ambulanse var på stedet etter fire minutter og bekreftet hjertestans og igangsatte hjerte-lunge-redning. Jeg ba AMK Finnmark sørge for at Bell-helikopteret ble sendt ut umiddelbart, noe de fulgte opp uten forsinkelse. Jeg tok med meg Lucas hjertekompresjonsmaskin fra helsesenteret og rykket ut i ambulanse. Vi var på stedet noen få minutter seinere, skriver legen i sin rapport til Fylkesmannen.

Her går det fram at avansert hjerte-lunge-redning ble startet, og at pasienten fikk blodproppløsende medisin og deretter magnesium. Pasienten hadde hjerteflimmer, men reagerte positivt på kompresjonene fra hjertemaskinen.

20 minutter seinere oppdaget legene ved ett tilfelle at hjertet til pasienten jobbet på egen hånd. Denne hjerteaktiviten ble bekreftet med ultralyd, men det varte ikke.

UNN eneste sjansen

Kommuneoverlegen forteller i sin rapport til Fylkesmannen at det under hele forløpet er åpenbare tegn til hjerneaktivitet. Pasienten åpner innimellom øynene, tygger på tuben og rører armene.

– Vi velger derfor å fortsette med avansert hjerte- og lungeredning. Lucas-maskinen går store deler av tiden.

På dette tidspunktet konkluderer legene at denne pasienten hadde kun én sjanse; komme seg til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø for behandling.

Det er aktuelt med både PCI (den mest brukte behandlingsteknikken for å åpne trange eller tette arterier til hjertet) og ECMO (Folkelig forklart: Blodet fra hjertet føres ut av kroppen og tilføres oksygen, før det føres tilbake inn i kroppen)

Avviser oppdraget

Helikopterlegen snakker med AMK Tromsø flykoordineringssentralen, men får beskjed om at pilotene på dagvakt i Kirkenes har avvist oppdraget fordi de skal gå av vakt om litt over én time.

Flykoordineringssentralen i Tromsø støtter pilotene og foreslår at Bell-helikopteret kan fly pasienten til UNN, noe helikopterlegen avviser på bakgrunn av uforsvarlig lang transporttid for denne pasienten. Luftambulansen i Tromsø og AMK-lege i Tromsø involveres også. Det diskuteres flere alternative løsninger, siden Kirkenes-flyet ikke vil fly.

Etter en stund melder flykoordineringssentralen i Tromsø at flylegen i Kirkenes er klar om en stund, men de kan ikke garantere at fly og piloter er klare til da. Dermed er det ingen garanti for at pasienten kan flys videre på dette tidspunktet.

Erklæres død

– Helikopterlegen og jeg blir enige om at pasienten flys til Kirkenes lufthavn for overflytting til ambulansefly med flylege der. Klokka nærmer seg nå uansett tiden for vaktskifte på ambulanseflyet. Avansert hjerte- og lungeredning fortsettes under transport på grunn av fortsatt tydelig cerebral respons (hjernerespons). Imidlertid avtar denne og pasienten får periodevis asystole, skriver legen i sin rapport til Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

I asystole har ikke hjertet noen bevegelse, det vil si at hjertet er dødt og at det er liten sjanse for å få liv i det igjen.

Når helikopteret nærmer seg Kirkenes lufthavn, blir forsøk på gjenoppliving avsluttet fordi videre behandling under transport anses nytteløst av legene. Pasienten erklæres død.

Nå ønsker kommuneoverlegen at Fylkesmannen gjør en gjennomgang av det som skjedde denne dagen.

– Jeg mener at det er svært alvorlig at et slikt oppdrag avvises av ambulanseflyet og flykontrollsentralen med bakgrunn i litt over én times gjenstående vakttid for pilotene, skriver kommuneoverlegen til Fylkesmannen.