Hopp til hovedinnhold


Fikk ekstra bonus for å stå løpet ut

Seks ledere i Ambulanse Midt fikk en bonus på til sammen 2,1 millioner kroner for å ha fullført jobben sin, skriver Sunnmørsposten.
Les også: Raser mot ambulansesjefenes bonusfest
Ambulanse Midt-Norge var inntil 1. januar i år et midlertidig foretak i to år. Nå har de lokale helseforetakene tatt over drift og ambulansestasjoner.
Sluttregnskapet til Ambulanse Midt-Norge viser et underskudd på ca. 30 millioner i 2014. Året før ble underskuddet på 80 millioner.

Fikk kritikk

I fjor ble det rettet skarp kritikk mot Ambulanse Midt som foreslo å kutte en rekke ambulanser rundt omkring, blant annet i Vanylven og i Ulstein.
– Dette er en omstillingsavtale som Helse Midt bruker for hele regionen. For å unngå oppsigelser i sluttfasen, som ville vært svært kritisk, gjorde Helse Midt dette fordi man visste hvor avhengig man var å ha med seg folk videre, forklarer tidligere adm.dir. Håkon Gammelsæter i Ambulanse Midt-Norge.
Sunnmørsposten har fått tilgang til Gammelsæters arbeidskontrakt hvor det står at han er garantert ny stilling i Helse Midt. Det er også muligheter for ni måneders etterlønn.
Slik Sunnmørsposten forstår det, har resten av ledelsen allerede gått inn i andre jobber i helseforetaksfamilien.

Helse Midt: Kritisk å miste nøkkelpersonell

Seniorrådgiver Sveinung Aune i Helse Midt var med på å spikre avtalen.
– Dette er et ledd i en omstillingsavtale, som vi har hatt i mange år, og som er knyttet til store prosjekter eller midlertidig drift. Både Rusforetaket, Ambulanseforetaket og Helsebygg har fått lignende avtale, sier Aune.
Han sier det var viktig for Helse Midt at ledelsen sto i jobbene sine løpet ut.
– Det var en viss risiko for at folk skulle forsvinne, vi vurderte det som kritisk, og bonusen er derfor gitt til personer i nøkkelstillinger, sier Aune. Bonusen ville kun blitt utbetalt for dem som fullførte. I tillegg fikk de ordinær årslønn.
Dette er tallene i Sunnmørsposten:
• Adm. dir. Håkon Gammelsæter har 1,08 mill. i årslønn og annen godtgjørelse.
Bonus for å stå i stillingen fram til fusjonstidspunkt: 425.000 kroner.
• Fagdirektør Per Chr. Juvkam. Lønn: 1,2 millioner. Bonus: 548.125 kr.
• Org. direktør Marthe Lyng. Lønn: 872.000 kr. Bonus: 391.665 kroner.
• Økonomidirektør Bente Sollie. Lønn: 843.000. Bonus: 391.665 kroner.
• IKT-sjef Solveig Lilleberg. Lønn: 396.000 kroner*. Bonus: 176.250 kroner.
• Logistikksjef Jon-Ola Wattø. Lønn: 497.000 kroner* Bonus: 235.000 kroner.
* Lilleberg jobbet fra 1. mai–31. desember i 2012. Wattøs ansettelsesperiode er fra 22. januar til 31. desember 2012.
Les mer om saken Sunnmørsposten