Hopp til hovedinnhold
Bakteriekultur. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


FHI: Forekomsten av antibiotikaresistens er fortsatt lav

I Norge er forekomsten av antibiotikaresistens fortsatt lav i bakterier hos mennesker.

Det viser tall for 2022 fra Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM).

– Den lave forekomsten av antibiotikaresistens i Norge skyldes lavt forbruk av antibiotika, et fordelaktig forbruksmønster og effektive tiltak mot spredning av resistente bakterier, sier Gunnar Skov Simonsen, som leder NORM. Han er tilknyttet Universitetetssykehuset i Nord-Norge og FHI. 

Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober (NORM) og Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og næringsmidler (NORM-VET) utgir en felles årlig rapport som presenterer data om forekomst av antibiotikaresistens og forbruk av antibiotika til mennesker og dyr.  

Resultatene som presenteres i rapporten viser at strategiene mot antibiotikaresistens har vært vellykkede.  

– Selv om mye er oppnådd er det sannsynligvis fremdeles forbedringsområder, som for eksempel å unngå antibiotikaforskrivning til virusinfeksjoner, velge riktig antibiotika og individualisere doser eller varighet av kur, sier Gunnar Skov Simonsen. 

Den jevne nedgangen i antibiotikabruk i primærhelsetjenesten de siste årene kan skyldes økt oppmerksomhet om antibiotikaresistens, både blant helsepersonell og i befolkningen generelt.

Etter innføring av regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens i 2016 har en stor andel allmennleger gjennomført kvalitetsforbedrende kurs om riktig antibiotikaforskrivning.

Økning av karbapenemase-produserende bakterier  

Samtidig med NORM-VET-rapporten, publiserer FHI også årsrapport for 2022 for overvåkningen av antibiotikaresistens fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS)  

Tall fra rapportene viser at det var en markant økning i antall personer smittet med karbapenemase-produserende bakterier (CPO), sammenlignet med 2021 og tidligere år.

Dette er en bakterietype som er svært resistente mot effektiv antibiotikabehandling. Økningen ses også i andre land i Europa. Foreløpig har det vært få utbrudd med disse bakteriene i Norge.  

– CPO er bakterier som kan gi behandlingskrevende infeksjoner, samtidig som bakteriene kan spre seg i helsetjenesten og føre til at flere personer smittes.

Per i dag har vi veldig begrensede, noen ganger ingen effektive antibiotika som fungerer, sier overlege Miriam Sare ved FHI.

Sare sier økningen vi ser nå skyldes sannsynligvis en kombinasjon av økning i personer smittet i utlandet etter opphevelse av reiserestriksjoner etter covid-19-pandemien og tilfeller med importsmitte fra Ukraina i forbindelse med overføring av pasienter som følge av krigen.