Hopp til hovedinnhold
Pfizer sin covid-vaksine. Foto: Arne Müseler / arne-mueseler.com / CC-BY-SA-3.0 /


FHI: For få personer i risikogruppene er vaksinerte

Tall fra FHIs overvåking viser en økende forekomst av covid-19 og influensa, og en klar økning i antall nye innleggelser med laboratoriebekreftet covid-19.

– Vi er bekymret for at for få i risikogruppene er vaksinert, sier områdedirektør Trygve Ottersen i FHI i en pressemelding.

– FHIs overvåking tyder på at forekomsten av covid-19 og influensa øker. Vi ser en økende trend i de fleste overvåkingskildene våre, sier områdedirektør Trygve Ottersen i FHI.

– Økningen kan bety en tidlig begynnelse på vinterens utbrudd, sier han.  

Overvåkingstallene viser en markant økning i sykehusinnleggelser med laboratoriebekreftet covid-19, fra 287 innleggelser i uke 42 til 397 innleggelser i uke 43. Samtidig er det en tydelig økning i sykehusinnlegger som følge av influensa, fra 15 innleggelser i uke 42 til 35 innleggelser i uke 43. 

For få i risikogruppene er vaksinert  

– Vi er bekymret for at for få i risikogruppene for covid-19 og influensa er vaksinert per nå. Dersom trenden fortsetter og gir et tidlig utbrudd av luftveisinfeksjoner, kan unødvendig mange bli alvorlig syke,  antall sykehusinnleggelser kan derfor bli unødig høyt og legge stort press på behandlingskapasiteten, sier Ottersen. 

FHIs vaksinasjonstall for covid-19 per 1. november viser at: 

  • 27 prosent av personer over 65 år er vaksinert   
  • 8 prosent av voksne med høy risiko for alvorlig sykdom er vaksinert 
  • 4 prosent av voksne med moderat risiko for alvorlig sykdom er vaksinert   

FHIs vaksinasjonstall for influensa per 1. november viser at: 

  • 41 prosent av personer over 65 år er vaksinert for influensa
  • 18 prosent av personer mellom 18 og 64 år i risikogruppene for influensa er vaksinert 

Svært få barn i risikogruppene for influensa er vaksinert  

 Bare 3,2 prosent av barn i risikogruppene for influensa er foreløpig vaksinert.  

– Vi er bekymret for at så få barn i risikogruppene for influensa er vaksinert. Her må det gjøres en ekstra innsats for å unngå alvorlig sykdom blant utsatte barn, sier Ottersen.  

Forrige sesong viser FHIs tall hele 1000 sykehusinnleggelser blant barn, mot om lag 500 innleggelser per år i tidligere sesonger.